Convocatòria d’ajuts per al menjador escolar i sol·licitud per al transport escolar del Consell Comarcal del Baix Penedès

Convocatòria d’ajuts per al menjador escolar i sol·licitud per al transport escolar del Consell Comarcal del Baix Penedès

AJUTS INDIVIDUALS PER AL MENJADOR ESCOLAR PER AL CURS 2020-2021

La Regidoria d’Ensenyament us informa que, a partir del dia 8 de juny i durant tot el curs escolar 2020-2021 es poden sol·licitar els ajuts individuals per al menjador escolar del curs 2020-2021. Tenint en compte la situació d’excepcionalitat que vivim i, amb l’objectiu de salvaguardar la salut de la ciutadania, les sol·licituds per aquesta convocatòria s’hauran de presentar telemàticament, a través de la Seu Electrònica del Consell Comarcal del Baix Penedès. Segons han informat des del Consell Comarcal del Baix Penedès, en funció de com evolucioni la pandèmia, es podrien habilitar formes presencials de presentació de sol·licituds.

Per a  més informació podeu accedir a l’enllaç: http://www.ccbp.cat/index.php/aim-2020-21

SOL·LICITUDS DE TRANSPORT ESCOLAR

Els alumnes que ja utilitzaven el servei de transport escolar del Consell Comarcal del Baix Penedès van rebre una presol·licitud, a través de la monitora del transport, qui també va recollir-la i la va portar directament al Consell Comarcal. També es podien presentar sol·licituds directament al registre general del Consell Comarcal.

Aquells alumnes que vulguin sol·licitar de nou el servei o que no van poder fer el tràmit de les sol·licituds per causa de l’estat d’alarma i no han sol·licitat el servei per email o electrònicament, poden fer-ho de les formes que s’indiquen a l’enllaç: http://www.ccbp.cat/index.php/transport-escolar-2020-21


CASTELLANO | Convocatoria de ayudas para el comedor escolar y solicitud para el transporte escolar del Consell Comarcal del Baix Penedès

AYUDAS INDIVIDUALES PARA EL COMEDOR ESCOLAR PARA EL CURSO 2020-2021

La Concejalía de Educación os informa de que, a partir del día 8 de junio y durante todo el curso escolar 2020-2021 se podrán solicitar las ayudas individuales para el comedor escolar del curso 2020-2021. Teniendo en cuenta la situación de excepcionalidad que vivimos y, con el objetivo de salvaguardar la salud de la ciudadanía, las solicitudes para esta convocatoria se tendrán que presentar telemáticamente a través de la Sede Electrónica del Consell Comarcal del Baix Penedès. Según han informado desde el Consell Comarcal del Baix Penedès, en función de cómo evolucione la pandemia, se podrían habilitar formas presenciales de presentación de solicitudes.

Para más información podéis acceder al enlace: http://www.ccbp.cat/index.php/aim-2020-21

SOLICITUDES DE TRANSPORTE ESCOLAR

Los alumnos que ya utilizaban el servicio de transporte escolar del Consell Comarcal del Baix Penedès recibieron una pre solicitud, a través de la monitora del transporte, quién también la recogió y la llevó directamente al Consell Comarcal. También se podían presentar solicitudes directamente en el registro general del Consell Comarcal.

Aquellos alumnos que quieran solicitar de nuevo el servicio o que no pudieron hacer el trámite de las solicitudes por causa del estado de alarma y no han solicitado el servicio por email o electrónicamente, pueden hacerlo de las formas que se indican en el enlace:  http://www.ccbp.cat/index.php/transport-escolar-2020-21