Queda’t a casa / Quédate en casa

Recordem a la ciutadania que, en el moment actual, només poden obrir els establiments autoritzats. A més, tenim l’obligació de quedar-nos a casa tret del cas d’alguns supòsits concrets.

Si teniu dubtes sobre què es pot fer i què no es pot fer, podeu consultar el document de Preguntes Freqüents que el Departament d’Interior i Protecció Civil van actualitzant: https://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencies/Coronavirus/Questionari-restriccions-COVID19-v20200416-15h_revisat.pdf

La situació actual requereix esforços i responsabilitat per part de tots. Ens trobem en un moment excepcional i tots hem de respectar les normes perquè la situació vagi millorant.

Agraïm la vostra col·laboració.


CASTELLANO | Recordamos a la ciudadanía que, en el momento actual, solamente pueden abrir los establecimientos autorizados. Además, tenemos la obligación de quedarnos en casa salvo en el caso de algunos supuestos concretos.

Si tenéis dudas sobre qué se puede hacer y qué no se puede hacer, podéis consultar el documento de Preguntas frecuentes que el Departamento de Interior y Protección Civil van actualizando: https://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencies/Coronavirus/Questionari-restriccions-COVID19-v20200416-15h_revisat.pdf

La situación actual requiere de esfuerzos y responsabilidad por parte de todos. Nos encontramos en un momento excepcional y todos debemos respetar las normas para que la situación vaya mejorando.

Agradecemos vuestra colaboración.