La Biblioteca pública de la Bisbal del Penedès dona suport al sector editorial i llibreter amb l’adquisició de nous llibres

La Biblioteca pública de la Bisbal del Penedès farà efectives diverses compres de llibres, per un valor de 5.000€, durant el mes d’abril. D’aquesta manera vol ajudar el sector editorial i llibreter en uns moments de gran dificultat, tenint en compte que els establiments han hagut de tancar les seves portes de forma temporal i que, enguany, passarem la Diada de Sant Jordi confinats.  

Els 5.000€ que s’invertiran des de la Regidoria de Cultura corresponen als 4.000€ de la subvenció per espècie de tot el 2020 per a l’adquisició de novetats editorials i a 1.000€ provinents de subvencions i partides municipals que es destinaran a la compra en llibreries de proximitat.

La compra se centrarà en l’adquisició de novetats dels gèneres de novel·la, llibres infantils, llibres juvenils i llibres de coneixements i també servirà per ampliar el fons de ciències pures i crear un petit fons de llengua estrangera. Tots els llibres adquirits s’aniran incorporant de forma progressiva i restaran a disposició dels usuaris per tal que es puguin endur les obres, en préstec, quan es pugui tornar a obrir la Biblioteca.

QUINS LLIBRES VOLDRÍEU TROBAR A LA BIBLIOTECA?

cartell llibres sant jordi bo

Com sabeu, la pandèmia de la Covid-19 ha obligat a tancar la Biblioteca al públic. Per aquest motiu us proposem que, fins al 30 d’abril, suggeriu tots aquells títols que us agradaria trobar a la Biblioteca comentant el cartell que publicarem a les xarxes socials. Totes les propostes seran recollides i escoltades i, en la mesura del possible, procurarem incloure-les en els processos de selecció de noves adquisicions que ja ha iniciat el personal tècnic de la Biblioteca.


CASTELLANO | La Biblioteca pública de la Bisbal del Penedès hará efectivas varias compras de libros, por un valor de 5.000€, durante el mes de abril. De esta forma quiere ayudar al sector editorial y librero en unos momentos de gran dificultad, teniendo en cuenta que los establecimientos han tenido que cerrar sus puertas de forma temporal y que, este año, pasaremos la Diada de Sant Jordi confinados.

Los 5.000€ que se invertirán desde la Concejalía de Cultura corresponden a los 4.000€ de la subvención por especie de todo el 2020 para la adquisición de novedades editoriales y a 1.000€ provenientes de subvenciones y partidas municipales que se destinarán a la compra en librerías de proximidad.

La compra se centrará en la adquisición de novedades de los géneros de novela, libros infantiles, libros juveniles y libros de conocimientos y también servirá para ampliar el fondo de ciencias puras y crear un pequeño fondo de lengua extranjera. Todos los libros adquiridos se irán incorporando de forma progresiva y quedarán a disposición de los usuarios por tal que se puedan llevar las obras, prestadas, cuando se pueda volver a abrir la Biblioteca.

¿QUÉ LIBROS QUERRÍAIS ENCONTRAR EN LA BIBLIOTECA?

cartell llibres sant jordi bo

Cómo sabéis, la pandemia del Covid-19 ha obligado a cerrar la Biblioteca al público. Por este motivo os proponemos que, hasta el 30 de abril, sugiráis todos aquellos títulos que os gustaría encontrar en la Biblioteca comentando el cartel que publicaremos en las redes sociales. Todas las propuestas serán recogidas y escuchadas y, en la medida de lo posible, procuraremos incluirlas en los procesos de selección de nuevas adquisiciones que ya ha iniciado el personal técnico de la Biblioteca.