Missatge de l’alcaldessa Agnès Ferré amb motiu del Covid-19 (22/04/2020)

 


El passat 11 de març l’Organització Mundial de la Salut, l’OMS, va elevar la situació d’emergència de salut pública ocasionada per la Covid-19 a pandèmia internacional i, tant l’estat central com la Generalitat de Catalunya, han anat dictant successives normes amb un seguit de mesures extraordinàries i temporals amb l’objectiu de reduir el risc d’exposició i transmissió del virus. Les entitats locals, com sabeu, hem anat aplicant aquestes mesures d’acord amb les particularitats de cada municipi.

Segurament cap de nosaltres s’hagués pogut imaginar que viuríem una situació com aquesta, i la Bisbal del Penedès no se n’escapa. Ara com ara tenim confirmades 3 morts i 12 contagis que, per molt que siguin dades, per a nosaltres no són números, sinó que són 3 bisbalencs i bisbalenques que ja no es troben entre nosaltres, amb el dolor que suposa una pèrdua en aquests moments, i amb el malestar que suposa passar aquesta situació a casa, amb incertesa però també l’esperança de sortir-se’n, que segur que serà així. Ho esperem de tot cor. Molts ànims!

El context excepcional que vivim ha comportat un gran moviment d’altruisme i solidaritat al municipi: voluntàries del Servei Bon Dia que telefonen  la gent gran del nostre municipi des de casa seva i els pregunten si estan bé i necessiten ajuda amb alguna cosa, veïns i veïnes que confeccionen mascaretes i bates, artistes que fan dibuixos per pintar o persones que, a través de les seves empreses fan arribar material i aliments per ajudar els altres. Moltes gràcies a tots i totes per ser com sou!

Fa set setmanes que estem confinats per l’estat d’alarma i hi ha comerços i establiments que han hagut de tancar al públic, autònoms i autònomes que no poden treballar i famílies que estan en un ERTO o que han perdut la feina. Des de l’estat i la Generalitat s’han obert algunes línies d’ajuts i, des de l’equip de govern, fa setmanes que treballem per impulsar subvencions per a totes aquestes famílies bisbalenques.

Avui us avanço que l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès destinarà entre 40.000€ i 60.000€ a ajuts per a aquests col·lectius amb partides obertes. Per tant, si fos necessari i la situació s’allargués en el temps, podríem ampliar els imports de les partides corresponents. De moment hem optat per destinar part del superàvit de l’any 2019 i part del pressupost de 2020 a aquests ajuts.

Tot i que pròximament publicarem tota la informació a través dels mitjans de comunicació amb la ciutadania habituals, us puc avançar que els ajuts aniran destinats a les famílies que estan afectades per un ERTO o que han perdut la feina i no poden fer front a les despeses mensuals; als comerços que han tancat per l’estat d’alarma i, per tant, no obtenen cap ingrés però sí que han de fer front a les despeses dels rebuts d’autònoms i subministraments; i als autònoms que no poden fer la seva feina per l’estat d’alarma i que, per tant, no tenen ingressos ni subsidis però sí que han d’assumir despeses.

Així doncs, durant la propera quinzena convocarem un Ple extraordinari per aprovar les bases i convocatòries amb el detall de les característiques, els imports dels ajuts i els beneficiaris.

Són moments excepcionals i difícils i calen mesures extraordinàries per ajudar aquelles persones i famílies que estan patint els efectes de la Covid-19, no només en termes de salut sinó també en termes d’economia productiva. Per això estem treballant diàriament amb els tècnics municipals amb l’objectiu enllestir les bases, les convocatòries i modificacions de crèdit i així poder-ho tenir tot a punt al més aviat possible. En aquest sentit, vull aprofitar per donar les gràcies a tots els treballadors municipals per la gran tasca que estan duent a terme en aquesta situació excepcional i per la seva capacitat d’adaptar-se a les noves formes de treball.

Moltes gràcies per quedar-vos a casa, entre tots i totes ho aconseguirem!


CASTELLANO | El pasado 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud, la OMS, elevó la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el Covid-19 a pandemia internacional y, tanto el estado central como la Generalitat de Catalunya, han ido dictando sucesivas normas con una serie de medidas extraordinarias y temporales con el objetivo de reducir el riesgo de exposición y transmisión del virus. Las entidades locales, como sabéis, hemos ido aplicando estas medidas de acuerdo con las particularidades de cada municipio.

Seguramente ninguno de nosotros hubiera podido imaginar que viviríamos una situación como esta, y la Bisbal del Penedès no se escapa. Por ahora tenemos confirmadas 3 muertes y 12 contagios que, por mucho que sean datos, para nosotros no son números, sino que son 3 bisbalencs y bisbalenques que ya no están entre nosotros, con el dolor que supone una pérdida en estos momentos, y con el malestar que supone pasar esta situación en casa, con incertidumbre pero también con la esperanza de salir a delante, que seguro que será así. Lo esperamos de todo corazón. ¡Mucho ánimo!

El contexto excepcional que vivimos ha comportado un gran movimiento de altruismo y solidaridad en el municipio: voluntarias del Servei Bon Dia que telefonean a las personas mayores de nuestro municipio desde su casa y les preguntan si están bien y necesitan ayuda con algo, vecinos y vecinas que confeccionan mascarillas y batas, artistas que hacen dibujos para pintar o personas que, a través de sus empresas, hacen llegar material y alimentos para ayudar a los demás. ¡Muchas gracias a todos y todas por ser como sois!

Hace siete semanas que estamos confinados por el estado de alarma y hay comercios y establecimientos que han tenido que cerrar al público, autónomos y autónomas que no pueden trabajar y familias que están en un ERTO o que han pedido el trabajo. Desde el estado y la Generalitat se han abierto algunas líneas de ayudas y, desde el equipo de gobierno, hace semanas que trabajamos para impulsar subvenciones para todas estas familias de la Bisbal.

Hoy os adelanto que el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès destinará entre 40.000€ y 60.000€ a ayudas para estos colectivos con partidas abiertas. Por lo tanto, si fuese necesario y la situación se alargase en el tiempo, podríamos ampliar los importes de las partidas correspondientes. De momento hemos optado por destinar parte del superávit del año 2019 y parte del presupuesto del 2020 a estas ayudas.

Aunque próximamente publicaremos toda la información a través de los medios de comunicación con la ciudadanía habituales, os puedo adelantar que las ayudas se destinarán a las familias que están afectadas por un ERTO o que han perdido el trabajo y no pueden hacer frente a los gastos mensuales; a los comercios que han cerrado por el estado de alarma y, por lo tanto, no obtienen ningún ingreso pero si que tienen que hacer frente a los gastos de los recibos de autónomos y suministros, y a los autónomos que no pueden hacer su trabajo por el estado de alarma y que, por lo tanto, no tienen ingresos ni subsidios pero si que tienen que asumir gastos.

Así pues, durante la próxima quincena convocaremos un pleno extraordinario para aprobar las bases y convocatorias con el detalle de las características, los importes de las ayudas y los beneficiarios.

Son momentos excepcionales y difíciles y se hacen necesarias medidas extraordinarias para ayudar a estas personas y familias que están sufriendo los efectos del Covid-19, no solo en términos de salud sino también en términos de economía productiva. Por eso estamos trabajando diariamente con los técnicos municipales con el objetivo de terminar las bases, las convocatorias y modificaciones de crédito y así poderlo tener todo a punto lo más pronto posible. En este sentido, quiero aprovechar para dar las gracias a todos los trabajadores municipales por el gran trabajo que están llevando a cabo en esta situación excepcional y por su capacidad de adaptarse a las nuevas formas de trabajo.

Muchas gracias por quedaros en casa, ¡Entre todos y todas lo conseguiremos!