Agraïment al supermercat Aliprox de la Bisbal del Penedès per haver fet una donació de material de protecció i desinfecció

FOTO ALIPROX DONACIO MATERIAL COVID19

Des de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès volem agrair la donació que ha fet Aliprox Supermercats, consistent en:

-500 bosses d’escombraries grans perquè el voluntariat faci bates per a l’Hospital del Vendrell i per al servei d’ambulàncies.
-10 litres de desinfectant per a la neteja d’espais municipals (terra, taules…)
-5 litres de desinfectant per a les mans que es distribuirà en ampolletes entre els usuaris del Rebost Solidari.
-10 capses de guants d’un sol ús per al personal municipal.

Des de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès continuem treballant per resoldre consultes i gestions i per avançar el màxim de feina possible per quan passi aquesta situació generada per la Covid-19. Agraïm moltíssim totes les mostres de solidaritat que han anat sorgint al municipi i a la comarca i aprofitem aquesta publicació per donar-vos les gràcies a tots i totes.


CASTELLANO | Desde el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès queremos agradecer la donación que ha hecho Aliprox Supermercats, consistente en:

-500 bolsas de basura grandes para que el voluntariado haga batas para el Hospital del Vendrell y para el servicio de ambulancias.
-10 litros de desinfectante para la limpieza de espacios municipales (suelo, mesas…)
-5 litros de desinfectante para las manos que se distribuirá en botellitas entre los usuarios del Rebost Solidari.
-10 cajas de guantes de un solo uso para el personal municipal.

Desde el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès continuamos trabajando para resolver consultas y gestiones y para avanzar el máximo trabajo posible para cuando pase esta situación generada por el Covid-19. Agradecemos muchísimo todas las muestras de solidaridad que han ido surgiendo en el municipio y en la comarca y aprovechamos esta publicación para daros las gracias a todos y todas.