S’aprova la liquidació del 1r trimestre del conveni de col·laboració ‘Jove Baix Penedès’

L’alcaldessa Agnès Ferré va signar, el passat 2 d’abril i a petició de la regidoria de Joventut, un decret d’alcaldia per a la liquidació del 1r trimestre del conveni de col·laboració Jove Baix Penedès 2020 per un import de 3.003€.

La Junta de govern del 27 de gener de 2020 va aprovar la pròrroga del conveni interadministratiu de col·laboració Jove Baix Penedès amb el Consell Comarcal del Baix Penedès per a l’exercici 2020. El 31 de març va arribar la liquidació del 1r trimestre de 2020 dels serveis amb què compta l’Ajuntament, entre els quals hi ha el conveni amb Jove Baix Penedès per al 2020. El passat 2 d’abril es va aprovar el reconeixement de l’obligació i es va ordenar el pagament de 3.003€.


CASTELLANO | La alcaldesa Agnès Ferré firmó, el pasado 2 de abril y a petición de la concejalía de Juventud, un decreto de alcaldía para la liquidación del convenio de colaboración Jove Baix Penedès 2020 por un importe de 3.003€.

La Junta de gobierno del 27 de enero de 2020 aprobó la prórroga del convenio interadministrativo de colaboración Jove Baix Penedès con el Consell Comarcal del Baix Penedès para el ejercicio 2020. El 31 de marzo llegó la liquidación del 1r trimestre del 2020 de los servicios con los que cuenta el Ayuntamiento, entre los que hay el convenio con Jove Baix Penedès para el 2020. El pasado 2 de abril se aprobó el reconocimiento de la obligación y se ordenó el pago de 3.003€.