Fins al 5 de maig es pot sol·licitar l’ajut extraordinari per a persones treballadores autònomes afectades per la crisi sanitària del Covid-19

Ja es pot demanar l’ajut extraordinari per a les persones treballadores autònomes afectades econòmicament per la crisi sanitària del Covid-19. La sol·licitud es pot cursar fins al 5 de maig de 2020. Per a més informació, accediu a l’enllaç del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya: http://bit.ly/39GNSvG


CASTELLANO | Ya se puede solicitar la ayuda extraordinaria para las personas trabajadoras autónomas afectadas económicamente por la crisis sanitaria del covid-19. La solicitud se puede cursar hasta el 5 de mayo de 2020. Para más información, acceded al enlace del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat de Catalunya: http://bit.ly/39GNSvG

AJUTS AUTONOMS GENCAT