La Junta de govern de la setmana passada va aprovar el pagament de la quota de l’any 2020 de la Federació de Municipis de Catalunya

La Junta de govern del 9 de març ha aprovat, a petició d’alcaldia, la quota de l’any 2020 de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) que ascendeix a 585,29€.

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès està adherit a la FMC des del juny de 1993. La FMC es va fundar el 1981 i és una associació plural, formada per municipis i altres ens locals de Catalunya, constituïda per la defensa i promoció de l’autonomia local. La FMC està integrada per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) i participa, en el marc de l’acció municipalista internacional, en l’organització Ciutats i Governs Locals Units (CGLU) que és l’entitat municipalista de caràcter internacional més representativa.


CASTELLANO | La junta de gobierno del 9 de marzo ha aprobado, a petición de alcaldía, la cuota del año 2020 de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) que asciende a 585,29€.

El Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès está adherido a la FMC desde junio del 1993. La FMC se fundó en 1981 y es una asociación plural, formada por municipios y otros entes locales de Catalunya, constituida para la defensa y promoción de la autonomía local. La FMC está integrada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y participa, en el marco de la acción municipalista internacional, en la organización Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) que es la entidad municipalista de carácter internacional más representativa.