L’Ajuntament s’adhereix als programes d’ocupació del Baix Penedès

La Junta de govern d’aquest dilluns 13 de gener ha aprovat el conveni interadministratiu de col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix Penedès i la resta d’ajuntaments de la comarca per a l’execució de programes d’ocupació que formen part de l’Acord estratègic per al desenvolupament i ocupació del Baix Penedès 2020.

El conveni suposa un cost de 23.608,45€ per a l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès i es desglossa de la següent manera:

9.483,11€ – Aportació de l’Ajuntament als projectes

14.125,34€ – Avançament de l’Ajuntament a retornar a través de la subvenció del SOC de la Generalitat de Catalunya.

Aquest conveni inclou diversos projectes. L’aportació de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès, en cadascun d’ells, és la següent:

  • Programes Innovadors i Experimentals de la “Xarxa d’Ocupació del Baix Penedès”: 1.937,37€
  • Projecte Desenvolupament Local (AODL):419,65€
  • Projecte Desenvolupament Local (Pla d’acció): 425€
  • Projecte Treball i Formació (TREFO): 15.418,02€
  • Projecte Enfeina’t: 5.408,41€

El Consell Comarcal és qui s’encarrega de demanar la subvenció del SOC per als programes anteriorment detallats.

El Consell d’Alcaldes del Baix Penedès va aprovar per unanimitat, el passat 18 de setembre de 2019, l’Acord estratègic per al desenvolupament i l’ocupació del Baix Penedès 2020, el qual instava a sol·licitar diferents subvencions al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), amb l’objectiu de millorar el desenvolupament econòmic i l’ocupació al Baix Penedès.


CASTELLANO | La Junta de gobierno de este lunes 13 de enero ha aprobado el convenio interadministrativo de colaboración con el Consell Comarcal del Baix Penedès y el resto de ayuntamientos de la comarca para la ejecución de programas de ocupación que forman parte del Acuerdo estratégico para el desarrollo y ocupación del Baix Penedès 2020.

El convenio supone un coste de 23.608,45€ para el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès y se desglosa de la siguiente manera:

9.483,11€ – Aportación del Ayuntamiento a los proyectos

14.125,34€ – Adelanto del Ayuntamiento a devolver a través de la subvención del SOC de la Generalitat de Catalunya.

Este convenio incluye varios proyectos. La aportación del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès, en cada uno de ellos, es la siguiente:

  • Programas Innovadores y Experimentales de la “Rede de Ocupación del Baix Penedès”: 1.937,37€
  • Proyecto Desarrollo Local (AODL): 419,65€
  • Proyecto Desarrollo Local (Plan de Acción): 425€
  • Proyecto Treball i Formació (TREFO): 15.418,02€
  • Proyecto Enfeina’t: 5.408,41€

El Consell Comarcal es quien se encarga de pedir la subvención del SOC para los programas anteriormente detallados.

El Consejo de Alcaldes del Baix Penedès aprobó por unanimidad, el pasado 18 de septiembre de 2019, el Acuerdo estratégico para el desarrollo y la ocupación del Baix Penedès 2020, que instaba a solicitar distintas subvenciones al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), con el objetivo de mejorar el desarrollo económico y la ocupación en el Baix Penedès.

 

 

Comments are closed.