La Junta de govern ha aprovat el segon pagament del conveni 2019/2020 amb Joventut Bisbalenca CF

La Junta de govern del 13 de gener de 2020 ha aprovat el segon pagament del conveni amb Joventut Bisbalenca CF, que correspon a l’import de 6.500€.

El 26 d’agost de 2019, la Junta de govern local va aprovar el conveni amb Joventut Bisbalenca CF per a la temporada 2019/2020 per un import de 23.000€. Joventut Bisbalenca CF és una entitat esportiva sense afany de lucre dedicada al foment i la pràctica continuada del futbol. Mitjançant el conveni, l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès permet que l’entitat pugui fer ús de les instal·lacions del camp de gespa artificial i dels seus vestidors i subvenciona l’entitat amb 23.000€ que s’abonen en tres pagaments: 10.000€ el 2019, 6.500€ el gener de 2020 i 6.500€ el juliol de 2020. L’entitat té l’obligació de presentar la justificació econòmica corresponent al període de compres fixat i també es compromet a:

  • Promoure l’esport al municipi, fomentant la pràctica esportiva de caràcter formatiu i de competició, en especial en l’àmbit del futbol.
  • Insciure el club a la Federació Catalana de Futbol en les categories i equips que es formin.

CASTELLANO | La Junta de gobierno del 13 de enero de 2020 ha aprobado el segundo pago del convenio con Joventut Bisbalenca CF, que corresponde al importe de 6.500€.

El 26 de agosto de 2019, la Junta de gobierno local aprobó el convenio con Joventut Bisbalenca CF para la temporada 2019/2020 por un importe de 23.000€. Joventut Bisbalenca CF es una entidad deportiva sin ánimo de lucro dedicada al fomento y la práctica continua del fútbol. Mediante el convenio, el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès permite que la entidad pueda hacer uso de las instalaciones del campo de césped artificial y de sus vestidores y subvenciona la entidad con 23.000€ que se abonan en tres pagos: 10.000e en el 2019, 6.500€ en enero del 2020 y 6.500€ en julio del 2020. La entidad tiene la obligación de presentar la justificación económica correspondiente al periodo de compras fijado y también se compromete a:

  • Promover el deporte en el municipio, fomentando la práctica deportiva de carácter informativo y la competición, en especial en el ámbito del futbol
  • Inscribir el club en la Federación Catalana de Futbol en las categorías y equipos que se formen.