L’Ajuntament ha incorporat cinc persones aturades a la brigada municipal

TREFO 2019
L’alcaldessa Agnès Ferré -responsable de l’àrea d’Ocupació- i la regidora de Territori, Leo Uceda, amb diversos treballadors de l’Ajuntament i les cinc persones que s’han incorporat recentment a la brigada municipal.

Les regidories de Territori i Ocupació van incorporar cinc persones en situació d’atur a la brigada municipal el passat 23 de desembre. Des d’aleshores, aquests treballadors estan realitzant les tasques habituals dels peons de brigada, tres d’ells amb un contracte de sis mesos i dos amb un contracte d’un any.

Les contractacions s’han dut a terme mitjançant els programes TREFO i Enfeina’t, que subvencionen la contractació de persones en situació d’atur que no perceben prestacions o subsidis de desocupació i la contractació de persones en atur i beneficiàries de la Renda Mínima d’Inserció. Aquestes contractacions s’han realitzat a terme a través del Consell Comarcal del Baix Penedès -que és qui ha estat en contacte amb el SOC i qui obté el llistat de les persones inscrites al SOC que compleixen els requisits establerts en ambdós programes- i formen part del programa Treball i Formació (TREFO) de l’any 2019, cofinançat pel Fons Social Europeu, el Servei d’Ocupació de Catalunya i el Servicio Público de Empleo Estatal.


CASTELLANO | Las concejalías de Territorio y Ocupación incorporaron a cinco personas en situación de desempleo en la brigada municipal el pasado 23 de diciembre. Desde entonces, estos trabajadores están realizando los trabajos habituales de los peones de brigada, tres de ellos con un contrato de seis meses y dos con un contrato de un año.

Las contrataciones se han llevado a cabo mediante los programas TREFO y Enefeina’t, que subvencionan la contratación de personas en situación de paro que no perciben prestaciones o subsidios de desocupación y la contratación de personas en paro y beneficiarias de la Renta Mínima de Inserción. Estas contrataciones se han realizado a través del Consell Comarcal del Baix Penedès – que es quién ha estado en contacto con el SOC y quién obtiene el listado de las personas inscritas en el SOC que cumplen los requisitos establecidos en ambos programas – y forman parte del programa Treball i Formació (TREFO) del año 2019, cofinanciado por el Fondo Social Europeo, el Servei d’Ocupació de Catalunya y el Servicio Público de Empleo Estatal.