La Regidoria de Joventut participa en el projecte “3Voltes, assessoraments en clau de gènere”

Fotografia de grup dels participants en el programa
Fotografia de grup dels participants en el programa

La tècnica de Joventut, Arantzazu Longares, ha participat en el programa “3Voltes, assessoraments en clau de gènere”, que ofereix formació i assessorament especialitzat per dissenyar i implementar accions de promoció de la igualtat i de la diversitat sexual i de gènere i de prevenció de les violències masclistes amb joves.

Els participants en el programa han rebut 16h de formació relacionada amb les desigualtats de gènere i les violències masclistes i tenen a la seva disposició 10h d’acompanyament per rebre orientació en la definició i el disseny dels projectes i accions que es vulguin posar en marxa des de la Regidoria de Joventut. El regidor d’aquesta àrea, Félix Villazán, ha explicat que “des de la regidoria estem treballant en un projecte que ens permetrà traslladar accions relacionades amb la promoció de la igualtat, les diversitats de sexe i gènere i la prevenció de la violència de gènere amb joves del municipi”.

3 Voltes va néixer de l’experiència de la Direcció General de Joventut en processos d’assessorament a professionals en matèria de violències masclistes i de la voluntat d’ampliar l’impacte de l’acció, diversificant les temàtiques en clau de gènere amb l’objectiu de poder treballar per la igualtat en una etapa com la joventut, que esdevé una inversió de futur i un motor de canvi social.


CASTELLANO | La técnica de Juventud, Arantzazu Longares, ha participado en el programa “3Voltes, assessoraments en clau de gènere”, que ofrece formación y asesoramiento especializado para diseñar e implementar acciones de promoción de la igualdad y de la diversidad sexual y de género y de prevención de las violencias machistas con jóvenes.

Los participantes en el programa han recibido 16 horas de formación relacionada con las desigualdades de género y las violencias machistas y tienen a su disposición 10h de acompañamiento para recibir orientación en la definición y el diseño de los proyectos y acciones que se quieran poner en marcha desde la Concejalía de Juventud. El concejal de esta área, Félix Villazán, ha explicado que “desde la concejalía estamos trabajando en un proyecto que nos permitirá trasladar acciones relacionadas con la promoción de la igualdad, las diversidades de sexo y de género y la prevención de la violencia de género con los jóvenes del municipio”.

3 Voltes nació de la experiencia de la Dirección General de Juventud en procesos de asesoramiento a profesionales en materia de violencias machistas y de la voluntad de ampliar el impacto de la acción, diversificando las temáticas en clave de género con el objetivo de poder trabajar por la igualdad en una etapa como la juventud, que deviene una inversión de futuro y un motor de cambio social.