El bisbalenc Josep Maria Campanera ha presentat la memòria del seu Treball Final de Màster sobre la xarxa d’abastament d’aigua de la Bisbal a l’Ajuntament

JOSEP MARIA CAMPANERA TFM MASTER

El passat divendres 15 de novembre, el bisbalenc Josep Maria Campanera es va reunir amb l’alcaldessa Agnès Ferré; la regidora del Servei d’Abastament d’Aigua, Leo Uceda; i l’enginyer municipal amb l’objectiu d’exposar el seu Treball de Fi de Màster (TFM) sobre les xarxes de distribució d’aigua potable de la Bisbal.

El maig de 2019 la Junta de Govern va aprovar un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i l’Escola de l’aigua per a la realització del TFM en Tecnologia i Gestió de l’aigua (Agbar-UOC-UPC) Josep Maria Campanera, en l’àmbit del servei d’abastament d’aigua del municipi. L’estudiant ha pogut tenir accés, durant els darrers mesos, a informació i documentació sobre la xarxa d’aigua amb l’objectiu de facilitar-li la confecció del treball. A més, tal com establia el conveni signat, Campanera ha entregat a l’Ajuntament de la Bisbal una còpia de la memòria final del treball lliurada a l’Escola de l’Aigua per a la seva avaluació.

L’alcaldessa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, ha explicat que “es tracta d’un treball molt interessant que ha permès que l’estudiant pugui treballar com a cas d’ús una experiència real, com és la de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès”. Ferré ha afegit que “ens llegirem en deteniment aquest treball, ja que creiem que les seves conclusions poden ser útils per a la gestió del servei des de l’Ajuntament”.


CASTELLANO |  El pasado viernes 15 de noviembre, el bisbalenc Josep Maria Campanera se reunió con la alcaldesa Agnès Ferré; la regidora del Servei d’Abastament d’Aigua, Leo Uceda; y el ingeniero municipal con el objetivo de exponer su Trabajo de Fin de Máster (TFM) sobre las redes de distribución de agua potable de la Bisbal.

En mayo del 2019 la Junta de Gobierno aprobó un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la Escola de l’Aigua para la realización del TFM)en Tecnología y Gestión del agua (Agbar-UOC-UPC) de Josep Maria Campanera, en el ámbito del servicio de abastecimiento de agua del municipio. El estudiante ha podido tener acceso, durante los últimos meses, a información y documentación sobre la red de agua con el objetivo de facilitarle la confección del trabajo. Además, tal como establecía el convenio firmado, Campanera ha entregado al Ayuntamiento de la Bisbal una copia de la memoria final del trabajo entregada a la Escola de l’Aigua para su evaluación.

La alcaldesa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, ha explicado que “se trata de un trabajo muy interesante que ha permitido que el estudiante pueda trabajar como caso de uso una experiencia real, como es la del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès”. Ferré ha añadido que “nos leeremos con detenimiento este trabajo, ya que creemos que sus conclusiones pueden ser útiles para la gestión del servicio desde el Ayuntamiento”.