El dimecres 16 d’octubre va tenir lloc la Comissió de Delimitació dels termes de Masllorenç i la Bisbal

 COMISSIO DELIMITACIO MASLLORENC

El passat dimecres 16 d’octubre va tenir lloc la Comissió de Delimitació dels termes municipals de Masllorenç i la Bisbal del Penedès a l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès. La reunió va comptar amb l’assistència de l’alcalde de Masllorenç, Joan Miró; una regidora, l’arquitecta municipal i el secretari-interventor. Per part de la Bisbal del Penedès, hi van assistir l’alcaldessa Agnès Ferré; la regidora Leo Uceda i la secretària interventora.

Durant la reunió, es va revisar el replantejament de la línia de delimitació entre els termes municipals de la Bisbal del Penedès i Masllorenç, segons l’estudi realitzat per l’Institut Cartogràfic de Catalunya sobre la definició de la línia de límit entre aquests municipis. L’estudi es basava en l’acta d’atermenament del 10 de juny de 1921. La reunió va comptar amb l’assistència de part dels veïns convocats a la reunió, que són els que tenen propietats als límits entre els dos municipis i ambdós Ajuntaments van signar l’acta de delimitació, que no presenta modificacions respecte l’anterior.


CASTELLANO | El pasado miércoles 16 de octubre tuvo lugar la Comisión de Delimitación de los términos municipales de Masllorenç y la Bisbal del Penedès en el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès. La reunión contó con la asistencia del alcalde de Masllorenç, Joan Miró; una concejala, la arquitecta municipal y el secretario interventor. Por parte de la Bisbal del Penedès, asistieron la alcaldesa Agnès Ferré; la concejala Leo Uceda y la secretaria interventora.

Durante la reunión, se revisó el replanteamiento de la línea de delimitación entre los términos municipales de la Bisbal del Penedès y Masllorenç, según el estudio realizado por el Instituto Cartográfico de Catalunya sobre la definición de la línea de límite entre estos municipios. El estudio se basaba en el acta de deslinde del 10 de junio de 1921. La reunión contó con la asistencia de parte de los vecinos convocados a la reunión, que son los que tienen propiedades en los límites entre los dos municipios y ambos ayuntamientos firmaron el acta de delimitación, que no presenta modificaciones con respecto a la anterior.