La Regidoria de la Gent Gran us informa que estan obertes les inscripcions per dur a terme les activitats del Racó de la Gent Gran

RACO GENT GRAN 2019

El Racó de la Gent Gran és un espai dinàmic que ofereix un ampli ventall d’activitats als majors de 65 anys del municipi amb l’objectiu de fomentar la cultura, l’oci, la salut i l’aprenentatge. A partir de l’octubre s’inicien noves activitats.

ACTIVITATS GRATUÏTES DURANT LES TARDES

Durant les tardes s’hi ofereixen diverses activitats gratuïtes. Les inscripcions ja estan obertes i s’han de fer al Racó de la Gent Gran, a les tardes:

HORARIS RACO GENT GRAN 2019-2020

Taller “Teixir per una bona causa”:  Aquesta activitat estimula la motricitat fina manual, la visió, la concentració i la creativitat.

Cada usuari ha de portar el seu teixit i els seus estris i tots els treballs que es realitzin en el marc d’aquest taller es destinaran a una ONG, a persones que viuen en residències o a altres col·lectius socials. Els usuaris i les usuàries podran donar idees en aquest sentit.

Es tracta d’una activitat intergeneracional, oberta a totes les edats. D’aquesta manera es promou un intercanvi d’experiències enriquidor entre diversos col·lectius: la gent gran, els joves, els nens…

Curs de benestar emocional: Aquest curs fomenta el treball de l’educació emocional a través d’exercicis i jocs en grup, que promouen les relacions personals i la cohesió de grup.

Es tracta d’un taller obert i gratuït però cal inscriure-s’hi prèviament.

Taller de figures de fang: Aquesta activitat estimula la motricitat manual, afavorint el moviment de les articulacions de les mans i dels dits. A més a més, contribueix a augmentar l’autoestima i a reforçar el sentiment de superació personal.

El taller consisteix a realitzar figures de fang com, per exemple, fruites, parts del cos, etc. a través d’una imatge.

El material per a dur a terme l’activitat va a càrrec de la Regidoria de la Gent Gran.

Curs de català: L’objectiu d’aquest taller és el foment de l’escriptura de la llengua catalana, posant èmfasi en l’ortografia (aquí he tret part del text). El nivell s’adaptarà en funció dels usuaris que participin en el curs. Aquest nou curs és obert i gratuït i comença el dijous 26 de setembre.

Taller de manualitats creatives: Amb aquesta activitat es fomenta la creativitat i la imaginació a través del treball manual.

Els usuaris podran realitzar diversos treballs manuals en funció de l’època de l’any i les festivitats (Nadal, Setmana Santa, la castanyada, etc.). Es faran alguns treballs per decorar el Racó de la Gent Gran i d’altres per dur-los a casa.

El material per a dur a terme l’activitat va a càrrec de la Regidoria de la Gent Gran.

Activitats lliures i xerrades

Les activitats lliures es poden fer durant tota la tarda. Inclouen: bitlles catalanes, jocs de taula, hort urbà, petanca o cinema, entre altres.

A més, a la finalització de cada trimestre es programarà una xerrada sobre algun tema d’interès general.

En aquest espai també es fomentarà la col·laboració o participació d’altres entitats del municipi en l’organització d’activitats puntuals.

 

ACTIVITATS AMB QUOTA TRIMESTRAL QUE ES DUEN A TERME ALS MATINS

GIMNÀSTICA

Els dilluns, els dimecres i els divendres, de 10:00h a 11:15h, es fa gimnàstica per a majors de 65 anys. Per a inscriure-s’hi, cal adreçar-se a l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès. Les classes començaran el 2 d’octubre. Els preus són els següents:

2 dies a la setmana: 10€ mensuals / 30€ trimestrals

3 dies a la setmana: 15€ mensuals / 45€ trimestrals

*Per dur a terme les activitats, caldrà que hi hagi grups mínims de 8 persones.

ESTIMULACIÓ COGNITIVA (memòria)

El taller d’estimulació cognitiva es durà a terme els dijous, de 9.30h a 11:30h i començarà el dia 3 d’octubre.

El preu són 15€ trimestrals.

El taller comença el dia 3 d’octubre i es farà de 9:30h a 11:30h.


CASTELLANO

El Racó de la Gent Gran es un espacio dinámico que ofrece un amplio abanico de actividades para los mayores de 65 años del municipio con el objetivo de fomentar la cultura, el ocio, la salud y el aprendizaje. A partir del mes de octubre se inician nuevas actividades.

ACTIVIDADES GRATUITAS DURANTE LAS TARDES

Durante las tardes se ofrecen diversas actividades gratuitas. Las inscripciones ya están abiertas y se han de hacer en el Racó de la Gent Gran, por las tardes:

HORARIS RACO GENT GRAN 2019-2020

Taller “Tejer por una buena causa”: Esta actividad estimula la motricidad fina manual, la visión, la concentración y la creatividad.

Cada usuario tiene que llevar su tejido y sus herramientas y todos los trabajos que se realicen en el marco de este taller se destinarán a una ONG, a personas que viven en residencias o a otros colectivos sociales. Los usuarios y las usuarias podrán dar ideas en este sentido.

Se trata de una actividad intergeneracional, abierta a todas las edades. De esta manera se promueve un intercambio de experiencias enriquecedor entre varios colectivos: la gente mayor, los jóvenes, los niños…

Curso de bienestar emocional: Este curso fomenta el trabajo de la educación emocional a través de ejercicios y juegos en grupo, que promueven las relaciones personales y la cohesión de grupo.

Se trata de un taller abierto y gratuito pero hay que inscribirse previamente.

Taller de figuras de barro: Esta actividad estimula la motricidad manual, favoreciendo el movimiento de las articulaciones de las manos y de los dedos. Además, contribuye a aumentar la autoestima y a reforzar el sentimiento de superación personal.

El taller consiste en realizar figuras de barro como, por ejemplo, frutas, partes del cuerpo, etc. a través de una imagen.

El material para llevar a cabo la actividad va a cargo de la Concejalía de la Gente Mayor.

Curso de catalán: El objetivo de este taller es el fomento de la escritura de la lengua catalana, poniendo énfasis en la ortografía. El nivel se adaptará en función de los usuarios que participen en el curso. Este nuevo curso es abierto y gratuito y empieza el jueves 26 de septiembre.

Taller de manualidades creativas: Con esta actividad se fomenta la creatividad y la imaginación a través del trabajo manual.

Los usuarios podrán realizar varios trabajos manuales en función de la época del año y de las festividades (Navidad, Semana Santa, la castañada, etc.). Se harán algunos trabajos para decorar el Racó de la Gent Gran y otros para que cada uno se los lleve a su casa.

El material para llevar a cabo la actividad va a cargo de la Concejalía de la Gente Mayor.

Actividades libres y charlas

Las actividades libres se pueden hacer durante toda la tarde. Incluyen: bitlles catalanes, juegos de mesa, huerto urbano, petanca o cine, entre otras.

Además, al finalizar cada trimestre se programará una charla sobre algún tema de interés general.

En este espacio también se fomentará la colaboración o participación de otras entidades del municipio en la organización de actividades puntuales.

 

ACTIVIDADES CON CUOTA TRIMESTRAL QUE SE LLEVAN A CABO POR LAS MAÑANAS

GIMNASIA

Los lunes, los miércoles y los viernes, de 10:00h a 11:15h, se hace gimnasia para mayores de 65 años. Para inscribirse hay que dirigirse al Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès. Las clases empezarán el 2 de octubre. Los precios son los siguientes:

2 días a la semana: 10€ mensuales / 30€ trimestrales

3 días a la semana: 15€ mensuales / 45€ trimestrales

*Para llevar a cabo las actividades, es necesario que haya grupos mínimos de 8 personas.

ESTIMULACIÓN COGNITIVA (memoria)

El taller de estimulación cognitiva se llevará a cabo los jueves, de 9:30h a 11:30h y empezará el día 3 de octubre.

El precio son 15€ trimestrales.

El taller empieza el día 3 de octubre y se hará de 9:30h a 11:30h.