S’ha convocat un Ple extraordinari per al dilluns 23 de setembre a les 19h

El proper dilluns 23 de setembre, a les 19h, tindrà lloc un Ple extraordinari a l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès amb el següent

ORDRE DEL DIA

1.-Aprovació del Compte General de l’exercici 2018.

2.-Revisió de preus del contracte de la recollida de residus.


CASTELLANO | El próximo lunes 23 de septiembre, a las 19h, tendrá lugar un Pleno extraordinario en el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1.-Aprobación de la Cuenta General del ejercicio 2018.

3.-Revisión de precios del contrato de recogida de residuos.