L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès ha signat un conveni de col·laboració amb la Joventut Bisbalenca CF per a la temporada 2019-2020

conveni joventut bisbalenca 2 2019-20
D’esquerra a dreta: l’alcaldessa Agnès Ferré, el president de la Joventut Bisbalenca CF, Ernest Velasco; i la regidora d’Esports, Leo Uceda

La Junta de Govern del 26 d’agost de 2019 va aprovar el conveni de col·laboració entre l’entitat esportiva Joventut Bisbalenca CF i l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès amb l’objectiu de promoure l’esport en el municipi fomentant les activitats esportives de caràcter formatiu i de competició, en especial les del futbol.

Joventut Bisbalenca CF és una entitat esportiva sense afany de lucre dedicada al foment i la pràctica continuada de l’activitat esportiva, més concretament a la modalitat esportiva de futbol. Mitjançant el conveni, l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès permet que l’entitat pugui fer ús de les instal·lacions del camp de futbol de gespa artificial i dels seus vestidors així com subvenciona l’entitat amb la quantitat de vint-i-tres mil euros (23.000€) per a la temporada 2019/20 a abonar en tres pagaments: 10.000€ el 2019, 6.500€ el gener de 2020 i 6500€ el juliol de 2020, amb la justificació econòmica corresponent al període de compres fixat.

Amb la signatura del conveni, el club es compromet a realitzar les següents actuacions:

  • La promoció de l’esport en el municipi, fomentant la pràctica esportiva de caràcter formatiu i de competició, en especial les de futbol.
  • La inscripció del Club en la Federació Catalana de Futbol en les categories i equips que es formin.
  • Presentar la justificació econòmica corresponent

CASTELLANO | La Junta de Gobierno del 26 de agosto del 2019 aprobó el convenio de colaboración entre la entidad deportiva Joventut Bisbalenca CF y el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès con el objetivo de promover el deporte en el municipio fomentando las actividades deportivas de carácter formativo y de competición, en especial las del fútbol.

Joventut Bisbalenca CF es una entidad deportiva sin ánimo de lucro dedicada al fomento y la práctica continuada de la actividad deportiva, más concretamente de la modalidad deportiva del fútbol. Mediante el convenio, el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès permite que la entidad pueda hacer uso de las instalaciones del campo de fútbol de césped artificial y de sus vestidores, así como subvenciona a la entidad con la cantidad de veintitrés mil euros (23.000€) para la temporada 2019/20 a abonar en tres pagos: 10.000€ en el 2019, 6.500€ en enero del 2020 y 6.500€ en julio del 2020, con la justificación económica correspondiente al periodo de compras fijado.

Con la firma del convenio, el club se compromete a realizar las siguientes acciones:

  • La promoción del deporte en el municipio, fomentando la práctica deportiva de carácter formativo y de competición, en especial las del fútbol.
  • La inscripción del Club en la Federación Catalana de Fútbol en las categorías y equipos que se formen.
  • Presentar la justificación económica correspondiente.