L’equip de govern ha assistit a la formació per a governs municipals organitzada per l’Associació Catalana de Municipis

EQUIP DE GOVERN ACM SETEMBRE 2019

L’equip de govern de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès, format per sis regidors, ha assistit aquest dimarts 3 de setembre a la sessió informativa “Formació per a nous governs municipals” que ha tingut lloc a l’Associació Catalana de Municipis (ACM).

La jornada formativa s’adreçava a equips de govern de municipis d’arreu de Catalunya i incloïa formació teòrica i pràctica per donar pautes de gestió i eines per afrontar el mandat amb eficiència i planificació.

El primer president de l’ACM, David Saldoni, ha donat la benvinguda als assistents, animant-los a fer un bon servei a la ciutadania i explicant els serveis que ofereix l’ACM als Ajuntaments, centrats en la formació, l’assessorament jurídic i la central de compres.

L’alcaldessa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, ha explicat que “ha estat una formació molt enriquidora i útil”.

L’Associació Catalana de Municipis (ACM) és una entitat formada per més de mil associats, entre els quals es troba l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès. L’ACM treballa  “per defensar i representar els interessos del món local davant d’altres administracions supramunicipals, ofereix assessorament, facilita recursos per a tots els treballadors públics dels ens locals, forma càrrecs electes, edita publicacions relacionades amb temàtiques que afecten el món local, informa dels canvis legislatius que afecten l’administració local als seus associats així com de les convocatòries de subvencions i compra de forma agregada serveis per a millorar les condicions econòmiques i administratives dels ens locals”.

Per ampliar la informació sobre l’ACM podeu entrar a l’enllaç: www.acm.cat


CASTELLANO | El equipo de gobierno del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès, formado por seis concejales, ha asistido este martes 3 de septiembre a la sesión informativa “Formación para nuevos gobiernos municipales” que ha tenido lugar en la Associació Catalana de Municipis (ACM).

La jornada formativa se dirigía a equipos de gobierno de municipios de toda Catalunya e incluía formación técnica y práctica para dar pautas de gestión y herramientas para afrontar el mandato con eficiencia y planificación.

El primer presidente de la ACM, David Saldoni, ha dado la bienvenida a los asistentes, animándolos a hacer un buen servicio a la ciudadanía y explicando los servicios que ofrece la ACM a los Ayuntamientos, centrados en la formación, la asesoría jurídica y la central de compras.

La alcaldesa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, ha explicado que “ha sido una formación muy enriquecedora y útil”.

La Associació Catalana de Municipis (ACM) es una entidad formada por más de mil asociados, entre los cuales se encuentra el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès. La ACM trabaja “para defender y representar los intereses del mundo local delante de otras administraciones supramunicipales, ofrece asesoramiento, facilita recursos para todos los trabajadores públicos de los entes locales, forma cargos electos, edita publicaciones relacionadas con temáticas que afectan al mundo local, informa de los cambios legislativos que afectan a la administración local a sus asociados así como también de las convocatorias de subvenciones y, además, compra de forma agregada servicios para mejorar las condiciones económicas y administrativas de los entes locales”.

Para ampliar la información sobre la ACM podéis entrar en el enlace: www.acm.cat