El dilluns 12 d’agost a les 20h se celebrarà un Ple Extraordinari a l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès

S’ha convocat un Ple Extraordinari per al dilluns 12 d’agost a les 20h. 

ORDRE DEL DIA

 1. Expedient 1083/2019. Aprovació del pagament de les costes del títol judicial 33/2016.
 2. Expedient 900/2019. Disposicions Normatives (Aprovació, Modificació o Derogació).
 3. Expedient 1124/2019. Modificació de Crèdit 03P/2019.
 4. Expedient 1121/2019. Modificació de Crèdit 02P/2019.
 5. Expedient 352/2019. Acord per al Compliment de Sentència Contenciós-Administrativa.
 6. Expedient 874/2019. Modificació reglament Escola de música.
 7. Expedient 1011/2019. Donar compte informe d’intervenció sobre compliment PMP.

Se ha convocado un Pleno Extraordinario para el lunes 12 de agosto a las 20h.

ORDEN DEL DÍA

 1. Expediente 1083/2019. Aprobación del pago de las costas del título judicial 33/2016.
 2. Expediente 900/2019. Disposiciones Normativas (Aprobación, Modificación o Derogación).
 3. Expediente 1124/2019. Modificación de Crédito 03P/2019.
 4. Expediente 1121/2019. Modificación de Crédito 02P/2019.
 5. Expediente 352/2019. Acuerdo para el Cumplimiento de la Sentencia Contencioso-Administrativa.
 6. Expediente 874/2019. Modificación reglamento Escuela de música.
 7. Expediente 1011/2019. Dar cuenta del informe de intervención sobre cumplimiento PMP.