Aqualia posa en funcionament un nou servei d’avisos per SMS

Woman using instant messaging app on mobile phone, view from above

Aqualia, l’empresa que gestiona el Servei Municipal d’Aigües de la Bisbal del Penedès, ha posat en marxa un servei d’avisos per SMS amb l’objectiu d’avisar els usuaris afectats de possibles situacions d’avaria en la xarxa municipal d’aigua. Mitjançant aquest servei, l’usuari rep un avís quan hi ha una incidència i també rep informació sobre la resolució d’aquesta. A  més, si hi ha hagut alguna incidència amb el pagament d’una factura, com ara que el rebut hagi estat retornat pel banc o que hagi finalitzat el període voluntari de pagament d’una factura sense que l’usuari hagi abonat l’import, Aqualia també envia un SMS indicant que es pot realitzar el pagament a qualsevol hora i en qualsevol dia de la setmana, amb el mòbil o la tauleta, mitjançant l’app Aqualia Contact. 

A més, l’empresa recorda que també es pot realitzar aquesta gestió a través de la seva oficina virtual, accessible des de www.aqualia.com/labisbaldelpenedes, o a través del telèfon gratuït 900 81 40 81.

Des d’Aqualia han explicat que “tots aquests canals – SMS, app, oficina virtual i telèfon – que no requereixen la presència física, eliminen les incomoditats dels desplaçaments i possibles esperes i, a més, contribueixen a cura del medi ambient en prescindir de l’ús del paper o de la contaminació associada als diferents mitjans de transport”.

Per fer ús del nou servei d’SMS només cal que l’usuari hagi facilitat el seu número de mòbil a l’empresa i, en cas d’incidència, el sistema s’activarà automàticament.


CASTELLANO | Aqualia, la empresa que gestiona el Servicio Municipal de Aguas de la Bisbal del Penedès, ha puesto en marcha un servicio de avisos por SMS con el objetivo de avisar a los usuarios afectados de posibles situaciones de avería en la red municipal de agua. Mediante este servicio, el usuario recibe un aviso cuando hay una incidencia y también recibe información sobre la resolución de la  misma. Además, si ha habido alguna incidencia con el pago de una factura, como por ejemplo que el recibo haya sido retornado por el banco o que haya finalizado el periodo voluntario de pago de una factura sin que el usuario haya abonado el importe. Aqualia también envía un SMS indicando que se puede realizar el pago a cualquier hora Y en cualquier día de la semana, con el móvil o la tablet, mediante la app Aqualia Contact. 

Además, la empresa recuerda que también se puede realizar esta gestión a través de su oficina virtual, accesible desde www.aqualia.com/labisbaldelpenedes.com o a través del teléfono gratuito 900 81 40 81 

Desde Aqualia han explicado que “todos estos canales – SMS, app, oficina virtual y teléfono – que no requieren la presencia física, eliminan las incomodidades de los desplazamientos y posibles esperas i, además, contribuyen al cuidado del medio ambiente en prescindir del uso del papel o de la contaminación asociada a los distintos medios de transporte”.

Para hacer uso del nuevo servicio de SMS solamente es necesario que el usuario haya facilitado su número de móvil a la empresa y, en caso de incidencia, el sistema se activará automáticamente.