L’Ajuntament ha aprovat el segon pagament de la subvenció per a llibres escolars del curs 2018/2019

La Junta de Govern celebrada el 22 de juliol ha aprovat el segon pagament de les subvencions per a llibres escolars del curs 2018/2019 a 83 famílies de l’Escola Ull de Vent. El mes de març de 2018 l’Ajuntament va aprovar els beneficiaris d’aquesta subvenció i també el primer pagament, del 50% de la subvenció. Ara, la Junta de Govern ha aprovat el segon i últim pagament, del 50% restant de la subvenció, que ascendeix a un import total de 4.000,85€.


La Junta de Gobierno celebrada el 22 de julio ha aprobado el segundo pago de las subvenciones para libros escolares del curso 2018/2019 a 83 familias de la Escola Ull de Vent. El mes de marzo de 2018 el Ayuntamiento aprobó los beneficiarios de esta subvención y también el primer pago, del 50% de la subvención. Ahora, la Junta de Gobierno ha aprobado el segundo y último pago, del 50% restante de la subvención, que asciende a un importe total de 4.000,85€.