S’aprova el conveni amb l’Escola Ull de Vent per a l’ús social de les instal·lacions del centre educatiu

casal d'estiu

La Junta de Govern Local, celebrada el 8 de juliol, ha aprovat el conveni amb l’Escola Ull de Vent per a l’ús del centre educatiu per a les activitats del Casal d’Estiu i la Festa Major.

Com que el titular de l’escola pública d’educació infantil i primària Ull de Vent de la Bisbal del Penedès és el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, el director de l’escola ha d’autoritzar l’ús social de les instal·lacions del centre fora de l’horari lectiu, així com pot revocar l’autorització quan no es respectin les condicions en què ha estat atorgat el permís o quan no se n’apreciï l’ús social.

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès ha sol·licitat autorització per poder utilitzar la biblioteca, el pati i el menjador de l’Escola Ull de Vent amb l’objectiu de poder dur a terme el Casal d’Estiu 2019, que té lloc del 25 de juny al 6 de setembre de 2019. D’altra banda també ha demanat autorització per utilitzar el pati i el gimnàs durant la celebració dels actes de la Festa Major, previstos entre els dies 12 i 18 d’agost de 2019.

Per tot plegat, l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès i l’Escola Ull de Vent han signat un conveni, de comú acord, amb l’objectiu principal de fomentar l’ús social de l’edifici i les instal·lacions del centre educatiu públic fora de l’horari escolar. Aquest conveni es signa cada any amb l’objectiu de poder fer els usos que s’han detallat anteriorment i aquest dilluns 8 de juliol s’ha aprovat per Junta de Govern.


CASTELLANO | La Junta de Gobierno Local, celebrada el 8 de julio, ha aprobado el convenio con la Escola Ull de Vent para el uso del centro educativo para las actividades del Casal d’Estiu y la Fiesta Mayor.

Como el titular de la escuela pública de educación infantil y primaria Ull de Vent de la Bisbal del Penedès es el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, el director de la escuela debe autorizar el uso social de las instalaciones del centro fuera del horario lectivo, así como puede revocar la autorización cuando no se respeten las condiciones en que ha estado otorgado el permiso o cuando no se aprecie el uso social.

El Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès ha solicitado autorización para poder utilizar la biblioteca, el patio y el comedor de la Escola Ull de Vent con el objetivo de poder llevar a cabo el Casal d’Estiu 2019, que tiene lugar del 25 de junio al 6 de septiembre del 2019. Por otro lado también ha pedido autorización para utilizar el patio y el gimnasio durante la celebración de los actos de la Fiesta Mayor, previstos entre los días 12 y 18 de agosto del 2019.

Por todo esto, el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès y la Escola Ull de Vent han firmado un convenio, de común acuerdo, con el objetivo principal de fomentar el uso social del edificio y las instalaciones del centro educativo público fuera del horario escolar. Este convenio se firma cada año con el objetivo de poder hacer los usos que se han detallado anteriormente y este lunes 8 de julio se ha aprobado por Junta de Gobierno.

 

Comments are closed.