Els dies 15 i 22 de juny podreu vacunar els vostres gossos contra la ràbia a la Bisbal

Els dies 15 i 22 de juny es durà a terme la campanya de vacunació antiràbica de gossos a la Bisbal. La vacunació anirà a càrrec d’un veterinari del Col·legi Oficial de Veterinaris de la província de Tarragona, que cobrarà les taxes pertinents. Si se sol·licita, també es posaran xips. Cal que presenteu la cartilla de vacunacions (si en disposeu). Les vacunes es posaran els següents dies i llocs:

Dissabte 15 de juny de 2019:

De 9.00 a 9.30h a la Pl. Pau Casals (la pista) de la Bisbal

De 9.45 a 10.15h al Local Social del Priorat de la Bisbal

Dissabte 22 de juny de 2019:

De 10.00 a 10.30h al Local Social de Can Gordei (Avda. Can Gordei)

De 10.30h a 11.00h al Local Social de l’Esplai (Avda. Esplai)

De 11.00h a 11.30h al Local Social de la Masieta

Més informació sobre la ràbia: http://canalsalut.gencat.cat/ca/detalls/article/rabia


CASTELLANO | Los días 15 y 22 de junio se llevará a cabo la campaña de vacunación antirrábica de perros en la Bisbal. La vacunación irá a cargo de un veterinario del Col·legi Oficial de Veterinaris de la provincia de Tarragona, que cobrará las tasas pertinentes. Si se solicita, también se pondrán chips. Debéis presentar la cartilla de vacunas (si disponéis de ella). Las vacunas se pondrán en los siguientes lugares y fechas:

Sábado 15 de junio del 2019:

De 9.00 a 9.30h en la Pl. Pau Casals (la pista) de la Bisbal

De 9.45 a 10.14h en el Local Social del Priorat de la Bisbal

Sábado 22 de junio del 2019:

De 10.00 a 10.30h en el Local Social de Can Gordei (Avda. Can Gordei)

De 10.30h a 11.00h en el Local Social de l’Esplai (Avda. Esplai)

De 11.00h a 11.30h en el Local Social de la Masieta

Más información sobre la rabia: http://canalsalut.gencat.cat/ca/detalls/article/rabia