L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès ha formalitzat la compra de l’antiga fassina aquest dijous 25 d’abril

signatura fassina

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès ha formalitzat, aquest dijous 25 d’abril, la compra de l’antiga fassina perquè pugui ser usada com a magatzem municipal i com a local d’assaig de la Colla Castellera de la Bisbal, Els Bous, a proposta de la Regidoria de Cultura.

L’antiga fassina és un edifici de 486 m² situat al carrer Barcelona, números 7 i 11-13 que havia estat destinat a la fabricació de licors destil·lats i aiguardent. La part de més alçada, amb un total de 15 metres, és una torre que sobresurt del perfil d’edificacions del nucli urbà de la Bisbal i que ja forma part de l’skyline del municipi. La voluntat de l’actual equip de govern és conservar aquesta torre i, a proposta de la Regidoria de Cultura, destinar-la a la colla castellera local perquè l’entitat hi pugui assajar, mitjançant un conveni amb l’Ajuntament que es redactarà en col·laboració amb la Colla Castellera els Bous.

La compra de l’antiga fassina s’ha signat aquest dijous, davant notari, per un import de 110.000€ (IVA no inclòs). Aquest import serà pagat amb el superàvit de l’any 2017, ja que en el Ple extraordinari del 4 de juny de 2018 i en el Ple ordinari del 18 de juny de 2018 es va aprovar destinar un total de 645.408,24€ de superàvit lliure a inversions. Entre aquestes, hi havia una partida de 165.000€ destinada a la compra i adequació d’un espai que permetés l’ús per a la brigada i que pogués fer també de magatzem municipal. En la Junta de Govern del 28 de setembre de 2018 es va aprovar l’expedient de contractació per a l’adequació directa, convocant la seva licitació i, finalment, aquest dijous 25 d’abril de 2019 s’ha signat la compra de l’immoble davant notari. Segons ha explicat l’alcaldessa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, “després de formalitzar la compra, els passos següents que s’han de seguir són redactar el projecte d’adequació de l’espai per a poder-lo utilitzar com a magatzem i local de la brigada municipal i redactar un conveni de col·laboració, conjuntament amb Els Bous, perquè puguin fer ús d’una part de l’edificació com a local d’assaig”.

LA FASSINA


signatura fassina

CASTELLANO | El Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès ha formalizado, este jueves 25 de abril, la compra de la antigua fassina para qué pueda ser usada como almacén municipal y como local de ensayo de la Colla Castellera de la Bisbal, Els Bous, a propuesta de la Concejalía de Cultura.

La antigua fassina es un edificio de 486 m² situado en la calle Barcelona, números 7 y 11-13 que había sido destinado a la fabricación de licores destilados y aguardiente. La parte de más altura, con un total de 15 metros, es una torre que sobresale del perfil de edificaciones del núcleo urbano de la Bisbal y que ya forma parte de l’skyline del municipio. La voluntad del actual equipo de gobierno es conservar esta torre y, a propuesta de la Concejalía de Cultura, destinarla a la colla castellera local para que la entidad pueda ensayar allí, mediante un convenio con el Ayuntamiento que se redactará en colaboración con la Colla Castellera els Bous.

La compra de la antigua fassina se ha firmado este jueves, ante notario, por un importe de 110.000€ (IVA no incluido). Este importe será pagado con el superávit del año 2017, ya que en el Pleno extraordinario del 4 de junio del 2018 y en el Pleno ordinario del 18 de junio del 2018 se aprobó destinar un total de 645.408,24€ de superávit libre a inversiones. Entre estas, había una partida de 165.000€ destinada a la compra y adecuación de un espacio que permitiese el uso para la brigada y que pudiese emplearse también como almacén municipal. En la Junta de Gobierno del 28 de septiembre del 2018 se aprobó el expediente de contratación para la adecuación directa, convocando su licitación y, finalmente, este jueves 25 de abril del 209 se ha firmado la compra del inmueble ante notario. Según ha explicado la alcaldesa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, “después de formalizar la compra, los pasos siguientes que se deben seguir son redactar el proyecto de adecuación del espacio para poderlo utilizar como almacén y local de la brigada municipal y redactar un convenio de colaboración, conjuntamente con Els Bous, para que puedan hacer uso de una parte de la edificación como local de ensayo”.

LA FASSINA