El proper dissabte 20 d’abril es presentarà la monografia “La Eléctrica del Panadès”

ACCIo ELeCTRICA DEL PANADeS

L’1 de desembre de 1918, “dia de joia per aquesta vila” s’encenia per primera vegada una bombeta elèctrica a la Bisbal del Penedès. La llum elèctrica havia arribat. Just al cap d’un mes, el gener de 1919, els impulsors que havien fet possible aquella empresa es constituïen en societat sota el nom de “La Eléctrica del Panadès”.

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès commemora el centenari de l’arribada de la llum elèctrica a la Bisbal amb l’edició d’una monografia sobre “La Eléctrica del Panadès” basada en el text pòstum del bisbalenc Francisco Saumoy Calbet, antic gerent de l’empresa responsable de l’electrificació de la meitat del Baix Penedès. La presentació del volum tindrà lloc el dissabte 20 d’abril, a les 19h, al Centre Municipal de Cultura i s’emmarca dins del programa d’activitats de Sant Jordi 2019. L’acte comptarà amb la presència de la directora dels Serveis Territorials d’Empresa i Coneixement de la Generalitat, Carme Mansilla, autora de la introducció d’aquesta edició.

El llibre, ofereix una visió actualitzada de la monografia de Francisco Saumoy, a qui també se li ret homenatge fent referència al seu paper en la història de l’empresa bisbalenca que va portar la llum a bona part de la comarca. La monografia, que inclou imatges i plànols inèdits, fa palès el treball què va suposar l’electrificació i deixa constància de com va canviar la forma de vida dels bisbalencs i dels baixpenedesencs al segle XX. D’altra banda, aquesta edició, que ha anat a càrrec dels serveis tècnics de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès, persegueix l’objectiu de deixar constància d’un moment clau en la història del municipi i explicar la importància que va tenir “La Eléctrica”, l’empresa responsable de l’electrificació de la vila i de bona part de la comarca, ja que en els anys posteriors, va portar també l’electricitat, per primera vegada, a Santa Oliva, Albinyana, Sant Jaume dels Domenys, Llorenç del Penedès, Banyeres, La Juncosa del Montmell i Castellví de la Marca, fins a ser absorbida per Fecsa el 1974.

Així doncs el llibre d’aquest Sant Jordi, “La Eléctrica del Panadés. L’empresa bisbalenca que electrificà la comarca”, complementa la monografia de Saumoy amb un estudi històric previ, realitzat per l’historiador bisbalenc Jordi Ferran. El treball de Ferran ha permès dibuixar el panorama que hi havia a la Bisbal abans que hi arribés la llum i reconstruir les primeres passes de l’electrificació de la comarca. D’altra banda, l’historiador bisbalenc també ha aprofundit en l’estudi de les beceroles de “La Eléctrica” i la seva relació amb diversos pobles de la comarca, una informació que complementa el text de Saumoy i que s’inclou a la monografia que es presentarà el proper 20 d’abril.

LLIBRE SANT JORDI 2019-3


CASTELLANO | El 1 de diciembre del 1918, “día de alegría para esta villa” (adaptación del catalán) se encendía por primera vez una bombilla eléctrica en la Bisbal del Penedès. La luz eléctrica había llegado. Justo al cabo de un mes, en enero del 1919, los impulsores que habían hecho posible aquella empresa se constituían en sociedad bajo el nombre de “La Eléctrica del Panadès”.

El Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès conmemora el centenario de la llegada de la luz eléctrica a la Bisbal con la edición de una monografía sobre “La Eléctrica del Panadès” basada en el texto póstumo del bisbalenc Francisco Saumoy Calbet, antiguo gerente de la empresa responsable de la electrificación de la mitad del Baix Penedès. La presentación del volumen tendrá lugar el sábado 20 de abril, a las 19h, en el Centro Municipal de Cultura, y se enmarca dentro del programa de actividades de Sant Jordi 2019. El acto contará con la presencia de la directora de los Servicios Territoriales de Empresa y Conocimiento de la Generalitat, Carme Mansilla, autora de la introducción de esta edición.

El libro, ofrece una visión actualizada de la monografía de Francisco Saumoy, a quien también se le rinde homenaje haciendo referencia a su papel en la historia de la empresa de la Bisbal que llevó la luz a buena parte de la comarca. La monografía, que incluye imágenes y planos inéditos, hace patente el trabajo que supuso la electrificación y deja constancia de como cambió la forma de vida de los bisbalencs y los baixpenedesencs en el siglo XX. Por otro lado, esta edición, que ha ido a cargo de los servicios técnicos del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès, persigue el objetivo de dejar constancia de un momento clave en la historia del municipio y explicar la importancia que tuvo “La Eléctrica”, la empresa responsable de la electrificación de la villa y de buena parte de la comarca, ya que en los años posteriores, llevó también la electricidad, por primera vez, a Santa Oliva, Albinyana, Sant Jaume dels Domenys, Llorenç del Penedès, Banyeres, La Juncosa del Montmell i Castellví de la Marca, hasta ser absorbida por Fecsa en el 1974.

Así pues el libro de este Sant Jordi, “La Eléctrica del Panadés. L’empresa bisbalenca que electrificà la comarca”, complementa la monografía de Saumoy con un estudio histórico previo, realizado por el historiador bisbalenc Jordi Ferran. El trabajo de Ferran ha permitido dibujar el panorama que había en la Bisbal antes que llegase la luz y reconstruir los primeros pasos de la electrificación de la comarca. Por otro lado, el historiador también ha profundizado en el estudio de los inicios de “La Eléctrica” y su relación con varios pueblos de la comarca, una información que complementa el texto de Saumoy y que se incluye en la monografía que se presentará el próximo 20 de abril.

LLIBRE SANT JORDI 2019-3