La brigada municipal estrena un nou vehicle

furgoneta renting

La brigada municipal va estrenar un nou vehicle la setmana passada. Es tracta d’una furgoneta Nissan adquirida mitjançant rènting per 426,81€.

Tal com vam informar el passat 26 de febrer, tant aquest vehicle com el nou vehicle del Servei d’Informació i Inspecció municipal s’han adquirit mitjançant rènting a través de la central de Compres de l’Associació Catalana de Municipis, després que ambdues operacions s’aprovessin per Junta de Govern en el darrer trimestre de l’any 2018.


CASTELLANO | La brigada municipal estrenó un nuevo vehículo la semana pasada. Se trata de una furgoneta Nissan adquirida mediante renting por 426,82€.

Tal y como informamos el pasado 26 de febrero, tanto este vehículo como el nuevo vehículo del Servicio de Información e Inspección municipal se han adquirido mediante renting a través de la central de Compras de la Associació Catalana de Municipis, después de que ambas operaciones se aprobaran por Junta de Gobierno en el último trimestre del año 2018.