La brigada municipal estrena un nou vehicle

furgoneta renting

La brigada municipal va estrenar un nou vehicle la setmana passada. Es tracta d’una furgoneta Nissan adquirida mitjançant rènting per 426,81€.

Tal com vam informar el passat 26 de febrer, tant aquest vehicle com el nou vehicle del Servei d’Informació i Inspecció municipal s’han adquirit mitjançant rènting a través de la central de Compres de l’Associació Catalana de Municipis, després que ambdues operacions s’aprovessin per Junta de Govern en el darrer trimestre de l’any 2018.


CASTELLANO | La brigada municipal estrenó un nuevo vehículo la semana pasada. Se trata de una furgoneta Nissan adquirida mediante renting por 426,82€.

Tal y como informamos el pasado 26 de febrero, tanto este vehículo como el nuevo vehículo del Servicio de Información e Inspección municipal se han adquirido mediante renting a través de la central de Compras de la Associació Catalana de Municipis, después de que ambas operaciones se aprobaran por Junta de Gobierno en el último trimestre del año 2018.

 

Comments are closed.