La Junta de govern ha aprovat el pagament de les subvencions de menjador escolar

La Junta de govern del 8 de març de 2019 ha aprovat el pagament de les subvencions de menjador escolar corresponents als mesos de setembre a gener (ambdós inclosos) del curs 2018/2019 de l’Escola Ull de Vent i la Llar d’infants l’Oreneta. En total han presentat la sol·licitud de la subvenció de menjador escolar 109 famílies, de les quals 84  han resultat beneficiàries. Així, s’ha aprovat el pagament de l’import de 5.467,62€ a distribuir les famílies beneficiàries.

De les 109 famílies sol·licitants, 84 famílies complien tots els requisits de la convocatòria i, per tant, rebran la subvenció. Quant a les 25 famílies que no són beneficiàries, s’ha desestimat l’entrega de la subvenció a 24 famílies per incomplir un dels requisits de la llei de subvencions, que exigeix que les famílies han d’estar al corrent de pagament amb Hisenda, la Seguretat Social i l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès, i a 1 família pel fet de no estar empadronada a la Bisbal del Penedès, un requisit que figurava a les bases de la subvenció.

Al final d’aquest curs escolar s’aprovaran i pagaran les subvencions corresponents als mesos de febrer a juny (ambdós inclosos).


CASTELLANO | La Junta de gobierno del 8 de marzo del 2019 ha aprobado el pago de las subvenciones de comedor escolar correspondientes a los meses de septiembre a enero (ambos incluidos) del curso 2018/2019 de la Escola Ull de Vent y la Llar d’infants l’Oreneta. En total han presentado la solicitud de la subvención de comedor escolar 109 familias, de las cuales 84 han resultado beneficiarias. Así, se ha aprobado el pago del importe de 5.467,62€ a distribuir las familias beneficiarias.

De las 109 familias solicitantes, 84 familias cumplían todos los requisitos de la convocatoria y, por lo tanto, recibirán la subvención. En cuanto a las 25 familias que no son beneficiarias, se ha desestimado la entrega de la subvención a 24 familias por incumplir uno de los requisitos de la ley de subvenciones, que exige que las familias deben estar al corriente de pago con Hacienda, la Seguridad Social y el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès, y a 1 familia por el hecho de no estar empadronada en la Bisbal del Penedès, un requisito que figuraba en las bases de la subvención.

Al final de este curso escolar se aprobarán y pagarán las subvenciones correspondientes a los meses de febrero a junio (ambos incluidos).