La Regidoria de Medi Ambient ha començat a instal·lar els fixadors dels contenidors per a la matèria orgànica a les urbanitzacions

La Regidoria de Medi Ambient informa que aquesta setmana s’han començat a instal·lar els fixadors per als contenidors de la matèria orgànica que pròximament s’ubicaran en diverses urbanitzacions del municipi. En les properes setmanes us donarem informació més detallada sobre el funcionament d’aquest tipus de recollida i realitzarem una campanya informativa adreçada a la ciutadania.

D’altra banda també us fem saber que, després d’escoltar les aportacions que han fet alguns veïns i d’estudiar la seva viabilitat, s’han reubicat diverses illes de contenidors per millorar la visibilitat en algunes cruïlles o d’acumulació d’escombraries en alguns punts. Des de la Regidoria de Medi Ambient seguim treballant per tenir cada vegada un municipi més conscienciat amb el reciclatge i més net, esperem comptar amb la vostra ajuda perquè, mantenir neta la Bisbal, és cosa de tots.


CASTELLANO | La Concejalía de Medio Ambiente informa que esta semana se han empezado a instalar los fijadores para los  contenedores de la materia orgánica que próximamente se ubicarán en varias urbanizaciones del municipio. En las próximas semanas os daremos información más detallada sobre el funcionamiento de este tipo de recogida y reAlizaremos una campaña informativa dirigida a la ciudadanía. 

Por otro lado también os hacemos saber que, después de escuchar las aportaciones que han hecho algunos vecinos y estudiar su viabilidad, se han reubicado varias islas de contenedores para mejorar la visibilidad en algunos cruces o la acumulación de basura en algunos puntos. Desde la Regidoria de Medi Ambient seguimos trabajando para tener cada vez un municipio más consciente con el reciclaje y más limpio, esperamos contar con vuestra ayuda porqué, mantener limpia la Bisbal, es cosa de todos.