Fins al 15 de gener podeu sol·licitar les subvencions per a bateries associades a instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum

El 15 de gener finalitza el termini per sol·licitar les subvencions per a bateries associades a instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum de l’Institut Català d’Energia. Es consideren subvencionables aquells sistemes d’emmagatzematge d’energia elèctrica amb bateries de la tecnologia ió-liti que formin part d’una instal·lació fotovoltaica acollida a qualsevol de les modalitats d’autoconsum d’energia elèctrica que defineix l’article 9 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Elèctric, ubicats en edificis d’ús residencial domèstic que s’instal·lin dintre del territori català. No seran subvencionables els sistemes d’emmagatzematge per instal·lacions aïllades.

Per a més informació podeu accedir a l’enllaç: Sistemes d’emmagatzematge d’energia elèctrica amb bateries associats a instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum 2018


CASTELLANO | El 15 de enero finaliza el plazo para solicitar las subvenciones para baterías asociadas a instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo del Institut Català d’Energia. Se consideran subvencionables aquellos sistemas de almacenamiento de energía eléctrica con baterías de la tecnología ión-litio que formen parte de una instalación fotovoltaica acogida en cualquiera de las  modalidades de autoconsumo de energía eléctrica que se define en el artículo 9 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, ubicados en edificios de uso residencial doméstico que se instalen dentro del territorio catalán. No serán subvencionables los sistemas de almacenamiento para instalaciones aisladas.

Para  más información podéis acceder al enlace: Sistemes d’emmagatzematge d’energia elèctrica amb bateries associats a instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum 2018