Acta tribunal de la borsa de treball d’auxiliar adm. Prova de català

Acta del Tribunal per a la constitució d’una Borsa de treball de la categoria professional d’auxiliar administratiu/va del personal laboral, mitjançant concurs/oposició per acumulació de funcions, de treball, per baixes, vacances, substitucions de data 19 de desembre de 2018. Prova de català.

Descarrega l’acta en format pdf: Acta_const_tribunal_prova_catala_Aux_Admtv_sig