Els fanals solars ja són una realitat a la Pineda de Santa Cristina i la Masieta

Aquesta setmana ha finalitzat la instal·lació dels fanals solars que van demanar els veïns de la Pineda de Santa Cristina i la Masieta durant la passada edició del Pressupost Participatiu. En total s’han instal·lat 12 fanals, 7 a la Pineda de Santa Cristina i 5 a la Masieta. Val a dir que, amb l’import dels Pressupostos Participatius que corresponia a cada barri, es podia pagar un fanal per a cadascuna de les urbanitzacions. Els 10 fanals restants s’han instal·lat perquè es tracta d’una millora que l’equip de govern ja havia projectat amb la finalitat de millorar la visibilitat nocturna a les illes de contenidors i a les cruïlles més transitades.


CASTELLANO | Esta semana ha finalizado la instalación de las farolas solares que pidieron los vecinos de la Pineda de Santa Cristina y la Masieta durante la pasada edición del Presupuesto Participativo. En total se han instalado 12 farolas, 7 en la Pineda de Santa Cristina y 5 en la Masieta. Cabe decir que, con el importe de los Presupuestos Participativos que correspondía a cada barrio, se podía pagar una farola para cada una de las urbanizaciones. Las 10 farolas restantes se han instalado porqué se trata de una mejora que el equipo de gobierno ya había proyectado con la finalidad de mejorar la visibilidad nocturna en las islas de contenedores y en los cruces más transitados.

Comments are closed.