Vols fer un curs de català per a adults? ¿Quieres hacer un curso de catalán para adultos?

Vols començar l’any fent un curs de català per a adults al Baix Penedès?

Del 12 al 20 de desembre pots formalitzar la teva matrícula per als nous cursos trimestrals que s’impartiran de gener a març de 2019

L’aprenentatge dels cursos generals s’ofereix en dues modalitats

-Presencial: a Calafell (977699078) i El Vendrell (977664002)

-En línia: amb tutories (modalitat combinada) a tota la comarca mitjançant la plataforma www.parla.cat, una proposta que pot interessar a les persones que no poden o no volen assistir als cursos presencials.

Els cursos, de 45h de durada, s’organitzen en períodes trimestrals i segueixen els programes de llengua catalana de la Direcció General de Política Lingüística. Els certificats de nivel que expedeix el Consorci tenen validesa oficial i correspondència amb els nivells del Marc europeu comú de referència (MECR).

Per poder-se inscriure a un curs cal saber quin és el nivell de coneixements previ. En el cas que no es disposi d’un certificat de català homologat, les persones interessades poden fer una prova de nivell durant el període d’inscripció al mateix Servei de Català. A partir d’aquesta prova, es recomanarà quin és el nivell més adequat i les diferents possibilitats de dur-lo a terme a la comarca.

Els preus dels cursos de català són públics i es poden consultar aquí. Hi ha reduccions de matrícula entre el 50 i el 70% per a determinats col·lectius.

Per a més informació, us podeu adreçar al Servei de Català del Baix Penedès, que està situat a les dependències del Consell Comarcal, a la plaça del Centre, 5 del Vendrell (977 15 71 15  – baixpenedes@cpnl.cat). Per a informació presencial i proves de col·locació, cal demanar hora.

Tota la informació (oferta de cursos per població, horaris…), la podeu trobar a www.cpnl.cat/tarragona/inscripcions.html

Cartell_Parla_2n_1819-001


CASTELLANO | ¿Quieres empezar el año haciendo un curso de catalán para adultos en el Baix Penedès?

Del 12 al 20 de diciembre puedes formalizar tu matrícula para los nuevos cursos trimestrales que se impartirán de enero a marzo del 2019.

El aprendizaje de los cursos generales se ofrece en dos modalidades:

-Presencial: en Calafell (977699078) y El Vendrell (977664002)

-En línea: con tutorías (modalidad combinada) en toda la comarca mediante la plataforma www.parla.cat, una propuesta que puede interesar a las personas que no pueden o no quieren asistir a cursos presenciales.

Los cursos, de 45h de duración, se organizan en periodos trimestrales y siguen los programas de lengua catalana de la Direcció General de Política Lingüística. Los certificados de nivel que expide el Consorci tienen validez oficial y correspondencia con los niveles del Marco europeo de referencia (MECR). 

Para poderse inscribir en un curso hay que saber cuál es el nivel de conocimientos previo. En el caso de que no se disponga de un certificado de catalán homologado, las personas interesadas pueden hacer una prueba de nivel durante el periodo de inscripción al mismo Servei de Català. A partir de esta prueba, se recomendará cuál es el nivel más adecuado y las diferentes posibilidades de llevarlo a cabo en la comarca.

Los precios de los cursos de catalán son públicos y se pueden consultar aquí. Hay reducciones de matrícula entre el 50 y el 70% para determinados colectivos.

Para más información, os podéis dirigir al Servei de Català del Baix Penedès, que está situado en las dependencias del Consell Comarcal, en la plaça del Centre, 5 del Vendrell (977 15 71 15 – baixpenedes@cpnl.cat). Para información presencial y pruebas de colocación, hay que pedir hora.

Toda la información (oferta de cursos por población, horarios…), la podéis encontrar en www.cpnl.cat/tarragona/inscripcions.html

Cartell_Parla_2n_1819-001