El delegat territorial del Govern de la Generalitat al Penedès ha visitat la Bisbal del Penedès

Visita Pere Regull i Montserrat Carreras

El delegat territorial del Govern de la Generalitat al Penedès, Pere Regull; i Montserrat Carreras, responsable de l’oficina de la Delegació Territorial del Govern al Penedès, han visitat la Bisbal del Penedès aquest dijous 22 de novembre. A la visita hi han assistit l’alcaldessa Agnès Ferré; la primera tinent d’alcaldia, Judit Vidal; la segona tinent d’alcalia, Leo Uceda, i el regidor Feliu Gil. 

Durant la trobada s’han abordat diversos temes relacionats amb els projectes que l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès té en marxa, sobretot aquells en els quals es compta amb la participació de la Generalitat de Catalunya.

La Delegació Territorial del Govern de la Generalitat al Penedès és un òrgan que fa funcions de representació, coordinació i de règim interior del Govern de la Generalitat. Entre les seves funcions s’hi troben les següents:

  • Fer el seguiment de l’execució dels plans i programes interdepartamentals.
  • Proposar als òrgans departamentals o interdepartamentals competents les actuacions que consideri adients, especialment la interposició de recursos i l’exercici d’accions en els termes que preveu la normativa vigent, en defensa de la Generalitat i de l’ordenament jurídic.

Per a més informació sobre aquesta delegació podeu entrar al següent enllaç: http://sac.gencat.cat/sacgencat/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=20432 

Visita Pere Regull i Montserrat Carreras 2


Visita Pere Regull i Montserrat Carreras

CASTELLANO | El delegado territorial del Govern de la Generalitat en el Penedès, Pere Regull; y Montserrat Carreras, responsable de la oficina de la Delegación Territorial del Govern en el Penedès, han visitado la Bisbal del Penedès este jueves 22 de noviembre. A la visita han asistido la alcaldesa Agnès Ferré, la primera teniente de alcaldía, Judit Vidal; la segunda teniente de alcaldía, Leo Uceda, y el regidor Feliu Gil.

Durante el encuentro se han abordado varios temas relacionados con los proyectos que el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès tiene en marcha, sobretodo aquellos en los cuales se cuenta con la participación de la Generalitat de Catalunya.

La Delegació Territorial del Govern de la Generalitat en el Penedès es un órgano que hace funciones de representación, coordinación y régimen interior del Gobierno de la Generalitat. Entre sus funciones se encuentran las siguientes:

  • Hacer el seguimiento de la ejecución de los planes y programas interdepartamentales.
  • Proponer a los órganos departamentales o interdepartamentales competentes las actuaciones que considere adecuadas, especialmente la interposición de recursos y el ejercicio de acciones en los términos que prevé la normativa vigente, en defensa de la Generalitat y del ordenamiento jurídico.

Para más información sobre esta delegación podéis entrar en el siguiente enlace: http://sac.gencat.cat/sacgencat/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=20432 

Visita Pere Regull i Montserrat Carreras 2