L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès ha signat un conveni de col·laboració amb l’Obra Social ‘La Caixa’

SIGNATURA_CONVENI_LA_CAIXA
D’esquerra a dreta: Alexis Gomez, director de banca d’Institucions (CaixaBank); Agnès Ferré, alcaldessa de la Bisbal del Penedès; Cristina Parra (CaixaBank); Judit Vidal, regidora de Gent Gran; Leo Uceda, regidora de Joventut i Ensenyament; Feliu Gil, regidor de Benestar Social.

Les Regidories de la Gent Gran, Benestar Social, Ensenyament i Joventut destinaran l’import del conveni a projectes socials adreçats a adolescents en situació de risc, famílies econòmicament desafavorides i al col·lectiu de la gent gran

L’Obra Social “la Caixa” destina 1.450€ als projectes socials que du a terme l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès. Amb aquest import, les Regidories de Gent Gran, Benestar Social, Ensenyament i Joventut duran a terme diverses iniciatives que persegueixen fomentar l’acompanyament socioeducatiu dels adolescents que es troben en situació de risc, ampliar els serveis de lleure adreçats a la gent gran i ajudar les famílies econòmicament desafavorides. Tot i que l’Ajuntament de la Bisbal assumeix els costos econòmics i de personal d’aquests serveis i iniciatives, compta amb el suport econòmic de l’Obra Social “la Caixa” per poder-los reforçar i implementar.

El passat dimecres 7 de novembre es va signar un conveni amb l’Obra Social “la Caixa” per un import de 1.450€ que l’Ajuntament de la Bisbal destinarà als següents projectes:

UN NADAL PER A TOTHOM

Enguany les regidories de la Gent Gran, Benestar Social i Ensenyament duran a terme una campanya amb la finalitat que tota la població pugui gaudir de les festes nadalenques. Per aquest motiu, durà a terme diverses accions adreçades als següents col·lectius:

-Usuaris del servei ‘Bon dia’: Pels volts de les festes de Nadal, l’Ajuntament organitzarà un berenar perquè els usuaris i les voluntàries del servei comparteixin una tarda i rebin un obsequi per part de l’Ajuntament. El ‘Bon dia’ és un servei de la Regidoria de la Gent Gran que consisteix en trucar per telèfon, diàriament, a les persones majors de 65 anys que viuen soles, o en parella, al municipi. Les persones encarregades de fer aquesta trucada són voluntàries i el projecte persegueix diversos objectius: comprovar que les persones es troben bé de salut, ajudar els usuaris amb els problemes, dubtes o consultes quotidians que es puguin trobar i  evitar que se sentin soles. L’Ajuntament destinarà 200€ a aquest projecte.

-Infants i joves de 0 a 15 anys, contemplats als Serveis Socials: Les famílies que estiguin donades d’alta als Serveis Socials del Consell Comarcal del Baix Penedès podran decidir si, durant la nit de Reis, voldran recollir un regal en alguns dels locals de la Bisbal o voldran que se’ls entregui a casa. L’Ajuntament destinarà 250€ a aquesta iniciativa.

-Persones grans que viuen soles: les persones grans que viuen soles, o en parella, rebran una visita dels usuaris de la Cova Jove, que els acompanyaran durant una tarda i que, a més, els hi faran un regal. Aquesta acció es durà a terme la setmana abans de Nadal i s’hi destinarà la quantitat de 300€.

AMPLIACIÓ DEL PROJECTE DE LA COVA JOVE

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès ha ampliat el servei de la Cova Jove per poder oferir el  servei d’acompanyament socioeducatiu als adolescents en situació de risc que presta l’Àrea d’Acció Social del Consell Comarcal del Baix Penedès. Amb la finalitat d’adquirir nou material de suport per a aquests joves (jocs de taula educatius, material didàctic i llibres), l’Ajuntament  destinarà 300€ del conveni amb l’Obra Social “la Caixa”.

Des de l’Àrea d’Acció Social del Consell Comarcal del Baix Penedès s’ha creat el servei d’acompanyament socioeducatiu per adolescents en situació de risc i l’Ajuntament de la Bisbal forma part d’aquest projecte que està regulat pel Contracte-Programa 2016-2019 del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Consell Comarcal del Baix Penedès que es finança des d’aquest departament i des dels Ajuntaments que hi participen. Aquest servei s’ofereix a les tardes, de dilluns a divendres, a medi obert i a la Cova Jove i, de moment, està previst que s’ofereixi fins al desembre de 2019. El cost total per a l’Ajuntament és de 11.500€ (des del mes d’octubre de 2018 fins al mes de desembre de 2019), que és el cost que comporta comptar amb l’educador.

La Cova Jove va obrir les seves portes el 23 de març de 2018 i és un espai obert on el jovent pot gaudir d’activitats d’oci i tallers. A més, hi pot trobar informació sobre orientació acadèmica, emancipació i lleure, entre altres. L’espai, que estava contemplat en el Pla Local de Joventut 2016/2019, està ubicat al CMC (Centre Municipal de Cultura) i pretén convertir-se en un lloc de referència per als joves de 12 a 35 anys de la vila.

EL RACÓ DE LA GENT GRAN

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès ha inaugurat el Racó de la Gent Gran aquest mes d’octubre amb la finalitat d’esdevenir un punt de trobada per als majors de 65 anys i millorar la cohesió i la sociabilitat d’aquest col·lectiu. L’espai, que està ubicat a l’Era de batre, ofereix activitats diverses de dilluns a divendres. S’hi poden fer des d’activitats de lleure, gimnàstica, tallers de memòria i benestar emocional, jocs o activitats per lliure, compta amb una dinamitzadora durant les tardes i, a més, acull la seu de l’Associació de la Gent Gran de la Bisbal del Penedès.

La Regidoria de la Gent Gran ha anat introduint millores, sempre en comunicació amb els usuaris, amb la finalitat que les persones grans s’hi trobin a gust i puguin dur a terme aquelles activitats amb què es troben més còmodes. La Regidoria de la Gent Gran ha decidit destinar 400€ a aquest espai amb la finalitat d’equipari-lo amb jocs de taula, llibres i material destinat a la gent gran.


SIGNATURA_CONVENI_LA_CAIXA
De izquierda a derecha: Alexis Gomez, director de banca d’Institucions (CaixaBank); Agnès Ferré, alcaldesa de la Bisbal del Penedès; Cristina Parra (CaixaBank); Judit Vidal, regidora de Gent Gran; Leo Uceda, regidora de Joventut y Ensenyament; Feliu Gil, regidor de Benestar Social.

CASTELLANO | Las Concejalías de la Gent Gran, Benestar Social, Ensenyament y Joventut destinaran el importe del convenio a proyectos sociales dirigidos a adolescentes en situación de riesgo, familias económicamente desfavorecidas y al colectivo de la gente mayor. 

La Obra Social “la Caixa” destina 1.450€ a los proyectos sociales que lleva a cabo el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès. Con este importe, las regidories de la Gent Gran, Benestar Social, Ensenyament y Joventut llevarán a cabo varias iniciativas que persiguen fomentar el acompañamiento socioeducativo de los adolescentes que se encuentran en situación de riesgo, ampliar los servicios de ocio dirigidos a la gente mayor y ayudar a las familias económicamente desfavorecidas. Aunque el Ayuntamiento de la Bisbal asume los costes económicos y de personal de estos servicios e iniciativas, cuenta con el soporte económico de la Obra Social “la Caixa” para poderlos reforzar e implementar.

El pasado miércoles 7 de noviembre se firmó un convenio con la Obra Social “la Caixa” por un importe de 1.450€ que el Ayuntamiento de la Bisbal destinará a los siguientes proyectos:

UN NADAL PER A TOTHOM

Este año las regidories de la Gent Gran, Benestar Social y Ensenyament llevarán a cabo una campaña con la finalidad de que toda la población pueda disfrutar de las fiestas navideñas. Por este motivo, llevará a cabo varias acciones dirigidas a los siguientes colectivos:

-Usuarios del servicio “Bon dia”: hacia los alrededores de las fiestas de Navidad, el Ayuntamiento organizará una merienda para que los usuarios y las voluntarias del servicio compartan la tarde y reciban un obsequio por parte del Ayuntamiento. El ‘Bon dia’ es un servicio de la Regidoria de la Gent Gran que consiste en llamar por teléfono, diariamente, a las personas mayores de 65 años que viven solas, o en pareja, en el municipio. Las personas encargadas de hacer esta llamada son voluntarias y el proyecto persigue varios objetivos: comprobar que las personas se encuentran bien de salud, ayudar a los usuarios con sus problemas, dudas o consultas cotidianas que se puedan encontrar y evitar que se sientan solas. El Ayuntamiento destinará 200€ a este proyecto.

-Niños y jóvenes de 0 a 15 años, contemplados por Servicios Sociales: Las familias que estén dadas de alta en los Servicios Sociales del Consell Comarcal del Baix Penedès podrán decidir si, durante la noche de reyes, querrán recoger un regalo en algunos de los locales de la Bisbal o querrán que se les entregue en casa. El Ayuntamiento destinará 250€ a esta iniciativa.

-Personas mayores que viven solas: las personas mayores que viven solas, o en pareja, recibirán una visita de los usuarios de la Cova Jove, que les acompañarán durante toda la tarde y que, además, les harán un regalo. Esta acción se llevará a cabo la semana antes de Navidad y se destinarán 300€.

AMPLIACIÓN DEL PROYECTO DE LA COVA JOVE

El Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès ha ampliado el servicio de la Cova Jove para poder ofrecer el servicio de acompañamiento socioeducativo a los adolescentes en situación de riesgo que presta el Área de Acción Social del Consell Comarcal del Baix Penedès. Con la finalidad de adquirir nuevo material de soporte para estos jóvenes (juegos de mesa educativos, material didáctico y libros), el Ayuntamiento destinará 300€ del convenio con la Obra Social “la Caixa”.

Desde el Área de Acció Social del Consell Comarcal del Baix Penedès se ha creado el servicio de acompañamiento socioeducativo para adolescentes en situación de riesgo y el Ayuntamiento de la Bisbal forma parte de este proyecto que está regulado por el Contrato-Programa 2016-2019 del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies y el Consell Comarcal del Baix Penedès que se financia desde este departamento y desde los Ayuntamientos que participan en él. Este servicio se ofrece por las tardes, de lunes a viernes, a medio abierto y en la Cova Jove y, de momento, está previsto que se ofrezca hasta el mes de diciembre del 2019. El coste total para el Ayuntamiento es de 11.500€ (desde el mes de octubre del 2018 hasta el mes de diciembre del 2019), que es el coste que comporta contar con el educador.

La Cova Jove abrió sus puertas el 23 de marzo del 2018 y es un espacio abierto donde la juventud puede disfrutar de actividades de ocio y talleres. Además, se puede encontrar información sobre orientación académica, emancipación y ocio, entre otras. El espacio, que estaba contemplado en el Plan Local de Joventut 2016-2019, está ubicado en el CMC (Centre Municipal de Cultura) y pretende convertirse en un lugar de referencia para los jóvenes de 12 a 35 años del municipio.

EL RACÓ DE LA GENT GRAN

El Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès ha inaugurado el Racó de la Gent Gran este mes de octubre con la finalidad de que se convierta en un punto de encuentro para los mayores de 65 años y para mejorar la cohesión y la sociabilidad de este colectivo. El espacio, que está ubicado en la Era de batre, ofrece actividades varias de lunes a viernes. Se pueden hacer desde actividades de ocio, gimnasia, talleres de memoria y bienestar emocional, juegos o actividades por libre, cuenta con una dinamizadora por las tardes y, además, acoge la sede de la Associació de la Gent Gran de la Bisbal del Penedès.

La Regidoria de la Gent Gran ha ido introduciendo mejoras, siempre en comunicación con los usuarios, con la finalidad de que las personas mayores se encuentren a gusto y puedan llevar a cabo aquellas actividades con las que se encuentren más cómodos. La Regidoria de la Gent Gran ha decidido destinar 400€ a este espacio con la finalidad de equiparlo con juegos de mesa, libros y material destinado a la gente mayor.