L’Ajuntament ofereix l’opció d’agafar el bus a demanda o amb parades fixes

bus hife

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès ha realitzat, entre els mesos de juliol i octubre, una prova pilot del servei de bus urbà amb un vehicle a demanda (durant unes hores determinades del dia) i amb dues rutes diferents amb parades fixes. El servei s’ha plantejat de tal manera que s’ha ofert el servei a demanda, mitjançant trucada telefònica (entre les 9 del matí i les 2 del migdia), i amb parades fixes, a primera hora del matí i al migdia, coincidint amb els horaris de les entrades i sortides de l’institut i pensant també en les persones que a primera hora van al consultori mèdic o a última hora del matí en surten.

Durant la prova pilot, l’ús del bus urbà s’ha incrementat en més d’un 50%. El fet de comptar amb dos vehicles amb horaris fixos ha fet que es poguessin reduir els temps dels recorreguts i, el fet de poder sol·licitar el bus a demanda, ha fet que més veïns hagin apostat per agafar el bus. A través de la figura de l’informador, l’Ajuntament ha pogut recavar dades que, juntament amb l’increment de l’ús del bus urbà, han estat claus per determinar el tipus de servei més adient a la Bisbal. Si bé és cert que el servei de bus a demanda permet que el vehicle només circuli si hi ha demanda per part dels usuaris, la qual cosa fa que el sistema de transport sigui més eficient i respectuós amb el medi ambient, també s’ha comprovat que hi ha usuaris que prefereixen comptar amb el sistema de parades fixes. Per tots aquests motius, l’Ajuntament aposta per donar continuïtat a les dues opcions (bus a demanda i bus amb parades fixes) amb dos busos de 25 places i amb les següents novetats:

-El servei de bus arriba al Papagai

-El telèfon per reservar el bus a demanda és gratuït

-Es mantenen els preus que es pagaven amb el transport convencional de la concessió:

Bitllet senzill: 1,20€

Jubilats: 0,70€

El 5 de novembre entrarà en funcionament un nou servei de bus, de dilluns a divendres, que inclourà:

-Una línia regular amb dos recorreguts: l’inici del recorregut serà a les 07.15h perquè es pugui arribar a l’Institut i al consultori mèdic a les 8.00h i, després, a les 14.30h passarà pel consultori, per l’Institut i es faran els recorreguts per diverses urbanitzacions.

-Transport a demanda (TAD): es donarà servei des de les 9.00h i fins a les 14.00h. Per reservar el viatge cal trucar el dia abans entre les 08.00h i les 20.00h al telèfon gratuït 900 69 65 66 (en el cas de voler reservar per dilluns, caldrà trucar el divendres). A la tarda es confirmarà a l’usuari l’hora i el lloc del servei de l’endemà.

Fins a finals del mes de juny, el servei de bus urbà a la Bisbal es realitzava amb la concessió aprovada l’any 2008. El servei de bus seguia uns horaris i parades establerts i es feia amb un sol vehicle. En finalitzar la concessió, l’Ajuntament va decidir apostar per provar un nou sistema que, durant els quatre mesos que ha funcionat com a prova pilot, ha tingut molt bona acollida. És per aquest motiu que l’equip de govern ha decidit donar continuïtat al servei i ara està preparant la licitació del servei de bus urbà amb una part de la línia fixa i una altra part a demanda. Durant els mesos de novembre i desembre es licitarà el servei, que entrarà en funcionament amb l’empresa adjudicatària el mes de gener de 2019.

Més enllà de les dades referents a l’increment de l’ús del bus i de les dades que ha pogut recavar l’informador del servei de bus, per aconseguir l’opció de transport urbà més adequada per al municipi de la Bisbal, l’Ajuntament ha comptat amb l’assessorament d’AMTU, l’Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà. L’AMTU és una associació de municipis d’àmbit català que treballa per la millora de la mobilitat i de les infraestructures de transport públic d’arreu de Catalunya. Aquesta entitat dóna suport tècnic, jurídic i administratiu als seus associats en matèria de mobilitat, infraestructures i transport públic i compta amb més de 100 entitats associades.

(Trobareu informació sobre les parades i les rutes a la part inferior de la pàgina)


bus hife 2

CASTELLANO | El Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès ha realizado, entre los meses de julio y octubre, una prueba piloto del servicio de bus urbano con un vehículo a demanda (durante unas horas determinadas del día) y con dos rutas diferentes con paradas fijas. El servicio se ha planteado de tal manera que se ha ofrecido el servicio a demanda, mediante llamada telefónica (entre las 9 de la mañana y las 2 del mediodía), y con paradas fijas, a primera hora de la mañana y a mediodía, coincidiendo con los horarios de las entradas y salidas del instituto y pensando también en las personas que a primera hora van al consultorio médico o a última hora de la mañana salen de allí.

Durante la prueba piloto, el uso del bus urbano se ha incrementado en más de un 50%. El hecho de contar con dos vehículos con horarios fijos ha hecho que se pudiesen reducir los tiempos de los recorridos y, el hecho de poder solicitar el bus a demanda, ha hecho que más vecinos hayan apostado por coger el bus. A través de la figura del informador, el Ayuntamiento ha podido recavar datos que, junto con el incremento del uso del bus urbano, han sido claves para determinar el tipo de servicio más adecuado para la Bisbal. Si bien es cierto que el servicio de bus a demanda permite que el vehículo solo circule si hay demanda por parte de los usuarios, la cual cosa hace que el sistema de transporte sea más eficiente y respetuoso con el medio ambiente, también se ha comprobado que hay usuarios que prefieren contar con el sistema de paradas fijas. Por todos estos motivos, el Ayuntamiento apuesta por dar continuidad a las dos opciones (bus a demanda y bus con paradas fijas) con dos autobuses de 25 plazas y con las siguientes novedades:

-El servicio de bus llega al Papagai

-El teléfono para reservar el bus a demanda es gratuito

-Se mantienen los precios que se pagaban con el transporte convencional de la concesión

Billete sencillo 1,20€

Jubilados: 0,70€

El 5 de noviembre entrará en funcionamiento un nuevo servicio de bus, de lunes a viernes, que incluirá:

-Una línea regular con dos recorridos: el inicio del recorrido será a las 07.15h para que se pueda llegar al instituto y al consultorio médico a las 8.00h y, después, a las 14.30h pasará por el consultorio, por el instituto y se harán los recorridos por varias urbanizaciones.

-Transporte a demanda (TAD): se dará servicio desde las 09.00h y hasta las 14.00h. Para reservar el viaje hay que llamar el día antes entre las 08.00h y las 20.00h al teléfono gratuito 900 69 65 66 (en el caso de querer reservar para el lunes, habrá que llamar el viernes). Por la tarde se le confirmará al usuario la hora y el lugar del servicio del día siguiente.

Hasta finales del mes de junio, el servicio de bus urbano de la Bisbal se realizaba con la concesión aprobada el año 2008. El servicio de bus seguía unos horarios y paradas establecidos y se hacía con un solo vehículo. Al finalizar la concesión, el Ayuntamiento decidió apostar por probar un nuevo sistema que, durante los cuatro meses que ha funcionado como prueba piloto, ha tenido muy buena acogida. Es por este motivo que el equipo de gobierno ha decidido dar continuidad al servicio y ahora está preparando la licitación del servicio de bus urbano con una parte de la línea fija y la otra parte a demanda. Durante los meses de noviembre y diciembre se licitará el servicio, que entrará en funcionamiento con la empresa adjudicataria en el mes de enero del 2019.

Más allá de los datos referentes al incremento del uso del bus y de los datos que ha podido recavar el informador del servicio del bus, para conseguir la opción de transporte urbano más adecuada para el municipio de la Bisbal, el Ayuntamiento ha contado con el asesoramiento de AMTU, la Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà. La AMTU es una asociación de municipios de ámbito catalán que trabaja por la mejora de la movilidad y de las infraestructuras de transporte público de todos los rincones de Catalunya. Esta entidad da soporte técnico, jurídico y administrativo a sus asociados en materia de movilidad, infraestructuras y transporte público y cuenta con más de 100 entidades asociadas.

Rutes bus Novembre 2018

SERVEI DE BUS REGULAR / SERVICIO DE BUS REGULAR:
Triptic-LiniA-rEGULAR-VERSIO ACTUALITZADA 5-11-18 PAG 2 Triptic-Linia-Regular-VERSIO ACTUALITZADA 5-11-18

Horaris parades-001

SERVEI DE BUS A DEMANDA / SERVICIO DE BUS A DEMANDABUS Triptic-TAD-La-Bisbal-del-Penedes_v04-001BUSTriptic-TAD-La-Bisbal-del-Penedes_v04-002