La Junta de Govern aprova la revisió de preus del servei d’escombraries amb l’empresa concessionària d’acord amb la revisió de l’IPC

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès va signar, l’any 2011, la concessió del servei de recollida d’escombraries amb l’empresa Cespa. El punt 9 del Plec de clàusules que es va aprovar, incloïa la revisió de preus del servei públic de recollida de residus amb la concessionària, de forma anual, d’acord amb el 85% de la variació anual de l’IPC del darrer mes publicat.

La Junta de Govern del 25 d’octubre ha aprovat revisar el preu del servei públic de la recollida de residus amb l’empresa concessionària. Concretament, s’ha aprovat que el percentatge de revisió a aplicar és del 2,635% per al 2016 i del 0,765% per al 2017.


CASTELLANO | El Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès firmó, el año 2011, la concesión del servicio de recogida de basuras con la empresa Cespa. El punto 9 del Pliego de cláusulas que se aprobó, incluía la revisión de precios del servicio público de recogida de residuos con la concesionaria, de forma anual, de acuerdo con el 85% de la variación anual del IPC del último mes publicado.

La Junta de Gobierno del 25 de octubre ha aprobado revisar el precio del servicio público de la recogida de residuos con la empresa concesionaria. Concretamente, se ha aprobado que el porcentaje de revisión a aplicar es del 2,635% para el 2016 y del 0,765% para el 2017.