Acta Tribunal de la convocatòria de 6 places de neteja grup professional AP

Acta de la constitució del tribunal de realització de lees proves corresponents a la convocatòria d’un procés selectiu mitjançant concurs oposició lliure per a la provisió de sis (6) places de personal de neteja del grup professional (AP) personal laboral en règim interí a temps parcial

Descarrega l’acta:acta_const_6_places_neteja_2018