L’Arxiu Municipal comptarà amb les fotografies que la sra. Felicidad va fer entre els anys 70 i 90

D'esquerra a dreta: Jordi Ferran, arxiver municipal; Josep Antoni Bundó, fill de la senyora Felicidad i persona que ha signat el conveni; Agnès Ferré, alcaldessa de la Bisbal; Judith Vidal, regidora de Cultura
D’esquerra a dreta: Jordi Ferran, arxiver municipal; Josep Antoni Bundó, fill de la senyora Felicidad i persona que ha signat el conveni amb l’Ajuntament de la Bisbal; Agnès Ferré, alcaldessa de la Bisbal; Judith Vidal, regidora de Cultura

El passat divendres 10 d’agost l’alcaldessa Agnès Ferré va signar un conveni de donació i cessió de drets de negatius i fotografies de la Bisbal amb Josep Antoni Bundó, fill de Felicidad Farrais i Rodríguez, coneguda a la Bisbal com a sra. Felicidad, qui, entre els anys 70 i 90 va exercir de fotògrafa professional.

El llegat de la sra. Felicidad inclou fotografies de bisbalencs i bisbalenques i imatges de festes tradicionals i altres actes populars o religiosos que es van realitzar durant les dècades dels 70, 80 i 90.

La sra. Felicidad feia fotografies a la Bisbal i després les penjava als finestrals de casa seva. La gent comprava les fotografies que veia exposades o que la sra. Felicidad li oferia. En aquells anys no tothom tenia càmera de fotos i la feina d’aquesta fotògrafa va suposar que molts bisbalencs i moltes bisbalenques hagin pogut preservar records d’aquella època.

Josep Antoni Bundó, fill de la senyora Felicidad, ha realitzat una donació del llegat de la seva mare al poble que la va acollir amb la finalitat d’afavorir la preservació, catalogació i divulgació de les imatges mitjançant la seva incorporació a l’Arxiu Municipal de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès, permetent així que els arxius compleixin una funció social, cultural i de preservació de la memòria històrica.

L’arxiver municipal, Jordi Ferran, és qui ha examinat el material, ha fet els informes corresponents i durà a terme la indexació i catalogació de la donació. La Regidoria de Cultura té la intenció de poder realitzar una exposició del  material fotogràfic de la sra. Felicidad l’any vinent.


CASTELLANO | El pasado viernes 10 de agosto la alcaldesa Agnès Ferré firmó un convenio de donación y cesión de derechos de negativos y fotografías de la Bisbal con Josep Antoni Bundó, hijo de Felicidad Farrais Rodríguez, conocida en la Bisbal como Sra. Felicidad, quien, entre los años 70 y 90 ejerció de fotógrafa profesional.

El legado de la sra. Felicidad incluye fotografías de bisbalencs y bisbalenques e imágenes de fiestas tradicionales y actos populares o religiosos que se realizaron durante las décadas de los 70, 80 y 90. 

La sra. Felicidad hacía fotografías en la Bisbal y después las colgaba en los ventanales de su casa. La gente compraba las fotografías que veía expuestas o que la sra. Felicidad le ofrecía. En aquellos años mucha gente no tenía cámara de fotos y el trabajo de esta fotógrafa supuso que muchos bisbalencs y muchas bisbalenques hayan podido preservar recuerdos de aquella época.

Josep Antoni Bundó, hijo de la señora Felicidad, ha realizado una donación del legado de su padre al pueblo que la acogió con la finalidad de favorecer la preservación, catalogación y divulgación de las imágenes mediante su incorporación en el Archivo Municipal del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès, permitiendo así que los archivos cumplan una función social, cultural y de preservación de la memoria histórica.

El archivero municipal, Jordi Ferran, es quien ha examinado el material, ha hecho los informes correspondientes y llevará a cabo la indexación y catalogación de la donación. La Regidoria de Cultura tiene la intención de poder realizar una exposición del material fotográfico de la sra. Felicidad el año que viene.