Aquest divendres s’han decretat canvis en el cartipàs municipal

L’alcaldessa de la Bisbal, Agnès Ferré, ha realitzat aquest divendres diversos canvis en el cartipàs municipal. Mitjançant un Decret d’alcaldia ha revocat la resolució d’Alcaldia 15/06/15 on es va nomenar la regidora Maguy Antolín com a primera tinent d’alcaldia i la regidora Judit Vidal com a segona tinent d’alcaldia i ha nomenat la regidora Judit Vidal primera tinent d’alcaldia i la regidora Leonor Uceda segona tinent d’alcaldia i membre de la Junta de Govern Local.

Mitjançant un altre decret ha delegat l’àrea de Benestar Social al regidor Feliu Gil i l’àrea d’Ensenyament a la regidora Leonor Uceda. D’altra banda ha afegit una nova regidoria, Turisme, que anirà a càrrec de la regidora Judit Vidal. 

El cartipàs municipal queda de la següent manera: 

Regidories d’Urbanisme i Ocupació: Agnès Ferré Cañellas

Regidories de Cultura, Lleure, Gent Gran i Turisme: Judit Vidal Vilella

Regidories de Joventut, Esports, Medi Ambient, Territori i Ensenyament: Leonor Uceda Martin

Regidories de Festes, Sanitat, Barris i Benestar Social: Feliu Gil Esteve

Regidories d’Economia i Finances: Pere Saumoy Bundó


CASTELLANO | La alcaldesa de la Bisbal, Agnès Ferré, ha realizado este viernes varios cambios en el cartapacio municipal. Mediante un decreto de alcaldía ha revocado la resolución de Alcaldía 15/06/15 en la que se nombró a la regidora Maguy Antolín como primera teniente de alcaldía y la regidora Judit Vidal como segunda teniente de alcaldía y ha nombrado a la regidora Judit Vidal primera teniente de alcaldía y a la regidora Leonor Uceda segunda teniente de alcaldía y miembro de la Junta de Gobierno Local. 

Mediante otro decreto ha delegado el área de Benestar Social al regidor Feliu Gil y el área de Ensenyament a la regidora Leonor Uceda. Por otro lado ha añadido una nueva concejalía, Turismo, que irá a cargo de la regidora Judit Vidal.

El cartapacio municipal queda de la siguiente manera: 

Regidories de Urbanisme y Ocupació: Agnès Ferré Cañellas

Regidories de Cultura, Lleure, Gent Gran y Turisme: Judit Vidal Vilella

Regidories de Joventut, Esports, Medi Ambient, Territori y Ensenyament: Leonor Uceda Martin

Regidories de Festes, Sanitat, Barris y Benestar Social: Feliu Gil Esteve

Regidories d’Economia y Finances: Pere Saumoy Bundó