Manuel González Cabrero ha pres possessió del càrrec de regidor d’ERC-AM

PLE EXTRAORDINARI 25 JULIOL 2018

Avui dimecres, a les 9h, Manuel González Cabrero ha pres possessió del càrrec de regidor d’ERC-AM en un Ple Extraordinari que ha tingut lloc a l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès.

MANUEL GONZALEZ REGIDOR ERC-AM

Al grup municipal d’ERC-AM li corresponen cinc regidors a l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès des de les passades eleccions del 24 de maig de 2015. Fins ara ocupaven el seu càrrec de regidors: Joaquin Rivas Piqueras, Mónica Pérez Garrido, Pilar Verdún Vives i Juana Reina Torres.

Es dóna el cas que, de les quinze persones que formaven part de la llista del grup municipal d’ERC-AM a les passades eleccions, deu han renunciat a ser regidores i una, Margarita Barberà, va morir de forma sobtada al maig de 2018. Per tot plegat, amb els candidats de la llista només es podien ocupar els escons de quatre dels cinc regidors que li corresponen a ERC-AM, que són els que exercien fins avui, i el regidor que ha pres possessió del càrrec, Manuel González, no formava part dels candidats de la llista però, segons l’article 182 de la LOREG (Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, de Règim Electoral General), “en el cas que (…) no quedessin possibles candidats o suplents a nomenar, les vacants seran cobertes per qualsevol ciutadà major d’edat que no estigui afectat per un motiu d’inelegibilitat”.


PLE EXTRAORDINARI 25 JULIOL 2018

CASTELLANO | Hoy miércoles, a las 9h, Manuel González Cabrero ha tomado posesión del cargo de concejal de ERC-AM en un Pleno Extraordinario que ha tenido lugar en el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès.

MANUEL GONZALEZ REGIDOR ERC-AM

Al grupo municipal de ERC-AM le corresponden cinco concejales en el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès desde las pasadas elecciones del 24 de mayo del 2015. Hasta ahora ocupaban su cargo de concejales: Joaquin Rivas Piqueras, Mónica Pérez Garrido, Pilar Verdún Vives y Juana Reina Torres.

Se da el caso que, de las quince personas que formaban parte de la lista del grupo municipal de ERC-AM en las pasadas elecciones, diez han renunciado a ocupar el cargo de concejal/a y una, Margarita Barberà, murió de forma inesperada en mayo del 2018. Teniendo en cuenta la situación, con los candidatos de la lista solo se podían ocupar los escaños de cuatro de lso cinco concejales que le correspondían a ERC-AM, que son los que ejercían hasta hoy, y el concejal que ha tomado posesión del cargo, Manuel González, no formaba parte de los candidatos de la lista pero, según el artículo 182 de la LOREG (Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General), “en el caso que  (…) no quedasen posibles candidatos o suplentes a nombrar, las vacantes serán cubiertas por cualquier ciudadano mayor de edad que no esté incurso en causa de inelegibilidad”.