Comunicat de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès sobre els talls d’aigua nocturns a l’Esplai

La nit del passat diumenge 15 de juliol Aqualia va tancar el dipòsit d’aigua de l’Esplai perquè, segons ens van informar, presentava uns nivells d’aigua molt baixos. Des de l’Ajuntament vam contactar amb ells i ens van informar que al matí ja havien restablert el servei.

Aquest dilluns han tornat a tallar l’aigua de l’Esplai i, quan hem contactat amb Aqualia, ens han informat que, sempre que el dipòsit de l’Esplai estigui gairebé buit a última hora de la tarda, el tancaran a les 23h i el tornaran a obrir a les 07h per assegurar que el pou recupera els nivells normals.

Tenint en compte aquesta situació, us preguem que tingueu en compte aquestes

RECOMANACIONS PER ALS VEÏNS DE L’ESPLAI I CAN GORDEI

-El pou de l’Esplai s’abasteix, actualment, del de Can Gordei. És per això que us recomanem, als veïns d’ambdós barris, que eviteu emprar més aigua de l’estrictament necessària, tenint en compte la situació excepcional en la qual ens trobem. Recomanem que, amb la finalitat de preservar els nivells d’aigua i evitar el perjudici dels vostres veïns, utilitzeu l’aigua de boca de forma responsable tenint en compte la situació, evitant omplir piscines o regar amb aigua de boca.

-És aconsellable que els veïns facin una previsió de l’ús de l’aigua tenint en compte els talls que es poden donar.

-Tingueu garrafes o cubells d’aigua preparats per si necessiteu aigua de forma urgent.

-Si l’aigua s’obre a les 7h, pot trigar fins a 3 o 4 hores a arribar a tothom, depenent del consum d’aigua que hi hagi en aquell moment en les primeres cases on arribi l’aigua. Per tant, demanem que aquells veïns als quals els arribi primer l’aigua, en facin un ús responsable per contribuir a la recuperació de l’aigua a tota la xarxa de la zona.

Recordem als veïns de la zona que l’Ajuntament de la Bisbal està treballant en la creació del nou pou de l’Esplai, amb l’objectiu d’acabar amb aquest tipus de problemàtiques, i està previst que l’obra es pugui finalitzar aquesta tardor.


CASTELLANO | La noche del pasado domingo 15 de julio Aqualia cerró el depósito de agua del Esplai porque, según nos informaron, presentaba unos niveles de agua muy bajos. Desde el Ayuntamiento contactamos con ellos y nos informaron que por la mañana ya habían restablecido el servicio.

Este lunes ha vuelto a cerrar el agua en l’Esplai y, cuando hemos contactado con Aqualia, nos han informado que, siempre que el depósito de l’Esplai esté casi vacío a última hora de la tarde, lo cerrarán a las 23h y lo volverán a abrir a las 07h para asegurar que el pozo recupera los niveles normales.

Teniendo en cuenta esta situación, os rogamos que tengáis en cuenta estas

RECOMENDACIONES PARA LOS VECINOS DE L’ESPLAI Y CAN GORDEI

-El pozo de l’Esplai se abastece, actualmente, del de Can Gordei. Es por este motivo que os recomendamos, a los vecinos de ambos barrios, que evitéis utilizar más agua de la estrictamente necesaria, teniendo en cuenta la situación excepcional en la que nos encontramos. Recomendamos que, con la finalidad de preservar los niveles de agua y evitar el prejuicio de vuestros vecinos, utilicéis el agua de boca de forma responsable teniendo en cuenta la situación, evitando llenar piscinas o regar con agua de boca.

-Es aconsejable que los vecinos hagan una previsión del uso del agua teniendo en cuenta los cortes que se pueden dar.

-Tened garragas o cubos de agua preparados por si necesitáis agua de forma urgente.

-Si el agua se abre a las 7h, puede tardar hasta 3 o 4 horas a llegar a todos los vecinos, dependiendo del consumo de agua que haya en ese momento en las primeras casa en las que llegue el agua. Por lo tanto, pedimos que aquellos vecinos a los que le llegue primero el agua, hagan un uso responsable de la misma para contribuir a la recuperación del agua de toda la red de la zona.

Recordamos a los vecinos de la zona que el Ayuntamiento de la Bisbal está trabajando en la creación del nuevo pozo de l’Esplai, con el objetivo de acabar con este tipo de problemáticas, y está previsto que la obra se pueda finalizar este otoño.


Aqualia ha ubicat aquests cartells en diversos punts de l’Esplai per informar la ciutadania/Aqualia ha ubicado estos carteles en varios puntos de l’Esplai para informar a la ciudadanía.

Cartell aqualia 17-07-18-001