Els pagaments d’impostos i taxes que finalitzen el 29 de juny es podran abonar fins al 31 de juliol de 2018

Atesos els diferents contratemps que s’han ocasionat en l’emissió i el repartiment de les cartes de pagament, BASE ha decidit modificar tots els padrons amb data de finalització de pagament voluntari 29/06/2018 i prorrogar-los fins al 31/07/2018 (Inclosos l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica i la Taxa d’Escombraries).
 
Si no heu rebut les cartes de pagament, les podeu sol·licitar al correu o.vendrell@base.cat o a qualsevol oficina de Base.
 

 
CASTELLANO | Teniendo en cuenta los distintos contratiempos que se han ocasionado en la emisión y el repartimiento de cartas de pago, BASE ha decidido modificar todos los padrones con fecha de finalización de pago voluntario 29/06/2018 y prorrogarlos hasta el 31/07/2018 (incluidos el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica y la Tasa de Basuras).
 
Si no habéis recibido las cartas de pago, las podéis solicitar en el correo o.vendrell@base.cat o en cualquier oficina de Base.