Tall de llum programat a La Masieta el proper divendres 22 de juny de 9 a 11.15h

 

Des d’Endesa Distribución Eléctrica ens informen que divendres 22 de juny, de 9 a 11.15h, tindrà lloc un tall de llum programat a la urbanització La Masieta per a dur a terme treballs de reparació a la xarxa elèctrica.


Desde Endesa Distribución Eléctrica nos informan de que el viernes 22 de junio, de 9 a 11.15h, tendrá lugar un corte de luz programado en la urbanización La Masieta para llevar a cabo trabajos de reparación en la red eléctrica.