Els alumnes de 4t de l’Institut Coster de la Torre tiraran endavant un projecte de servei comunitari

La Junta de Govern Local ha aprovat un conveni de col·laboració amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya a iniciativa de l’Institut Coster de la Torre amb la finalitat de promoure un Projecte de Servei Comunitari per a l’alumnat d’Educació Secundària Obligatòria com a instrument per a desenvolupar la competència social i ciutadana.

Des de l’Institut Coster de la Torre han proposat als ajuntaments dels municipis d’Albinyana, El Montmell, Llorenç del Penedès, Sant Jaume dels Domenys i la Bisbal del Penedès, és a dir, els pobles d’on provenen els alumnes que van a l’institut bisbalenc, que signin aquest conveni de col·laboració amb la finalitat que la temàtica del projecte, que s’iniciarà el proper curs escolar, sigui la recollida d’aliments i altres productes per a col·lectius desafavorits. Els alumnes que participaran en el projecte seran els que cursin quart d’ESO i, mitjançant aquesta iniciativa que promou l’educació en valors i el compromís cívic, treballaran un model d’aprenentatge que els portarà a analitzar l’entorn i comprometre’s a la millora del servei a la comunitat.

CASTELLANO | La Junta de Gobierno Local ha aprobado un convenio de colaboración con el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya a iniciativa del Institut Coster de la Torre con la finalidad de promover un Projecte de Servei Comunitario para el alumnado de Educación Secundaria Obigatoria como instrumento para desarrollar la competencia social y ciudadana.

Desde el Instituto Coster de la Torre han propuesto a los ayuntamientos de los municipios de Albinyana, El Montmell, Llorenç del Penedès, Sant Jaume dels Domenys y la Bisbal del Penedès, es decir, los pueblos de donde provienen los alumnos que van al instituto de la Bisbal, que firmen este convenio de colaboración con la finalidad que el tema del proyecto, que se iniciará el próximo curso escolar, sea la recogida de alimentos y otros productos para los colectivos desfavorecidos. Los alumnos que participaran en el proyecto serán los de cuarto de la ESO y, mediante esta iniciativa que promueve la educación en valores y el compromiso cívico, trabajaran un modelo de aprendizaje que los llevará a analizar el entorno y comprometerse con la mejora del servicio a la comunidad.