Procés selectiu per cobrir una plaça d’arquitecte superior en règim de funcionari interí

Fins al 14 de maig del 2018 es poden presentar sol·licituds per a la convocatòria del procés selectiu, mitjançant concurs-oposició lliure, per a la cobertura d’una plaça d’arquitecte superior en règim de funcionari interí a l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès.


Hasta el 14 de mayo del 2018 se pueden presentar solicitudes para la convocatoria del proceso selectivo, mediante concurso-oposición libre, para la cobertura de una plaza de arquitecto superior en régimen de funcionario interino en el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès.