S’aprova el pagament de les subvencions de menjador escolar dels mesos de desembre, gener i febrer

CATALÀ | La Junta de Govern Local ha aprovat aquest dijous el pagament als beneficiaris de les subvencions de menjador escolar per al curs 2017-2018 dels mesos de desembre de 2017 i gener i febrer de 2018. Els imports totals –de la suma de tots els alumnes beneficiaris- que haurà d’abonar l’Ajuntament són els següents:

Desembre de 2017: 862,52€

Llar d’infants L’Oreneta: 11 alumnes beneficiaris (178,02€)

Escola Ull de Vent: 61 alumnes beneficiaris (684,50€)

Gener de 2018: 1.561,62€

Llar d’infants L’Oreneta: 12 alumnes beneficiaris (385,02€)

Escola Ull de Vent: 65 alumnes beneficiaris (1.176,60€)

Febrer de 2018: 1.706€

Llar d’infants L’Oreneta: 11 alumnes beneficiaris (455,40€)

Escola Ull de Vent: 62 alumnes beneficiaris (1250,60€)

Les transferències als beneficiaris es faran la setmana vinent.

CASTELLANO | La Junta de Gobierno ha aprobado este jueves el pago a los beneficiarios de las subvenciones de comedor escolar para el curso 2017-2018 de los meses de diciembre del 2017 y enero y febrero del 2018. Los importes totales- de la suma de todos los alumnos beneficiarios-que deberá abonar el Ayuntamiento, son los siguientes:

Diciembre del 2017: 862,52€

Llar d’infants L’Oreneta: 11 alumnos beneficiarios (178,02€)

Escola Ull de Vent: 61 alumnos beneficiarios (684,50€)

Enero del 2018: 1.561,62€

Llar d’infants L’Oreneta: 12 alumnos beneficiarios (385,02€)

Escola Ull de Vent: 65 alumnos beneficiarios (1.176,60€)

Febrero del 2018: 1.706€

Llar d’infants L’Oreneta: 11 alumnos beneficiarios (455,40€)

Escola Ull de Vent: 62 alumnos beneficiarios (1250,60€)

Las transferencias a los beneficiarios se harán la semana que viene.