Aquest dilluns 12 de març l’Ajuntament de la Bisbal ha fet un acte per donar la benvinguda als nous veïns de la Bisbal

CATALÀ | Aquest dilluns 12 de març a les 8 del vespre l’Ajuntament de la Bisbal ha fet una rebuda als nouvinguts al municipi. L’acte, que s’ha dut a terme a l’Auditori Salbà del CMC, tenia com a objectiu fer un apropament de l’Ajuntament als veïns que s’han empadronat al municipi en els darrers mesos i facilitar-los informació d’utilitat relacionada amb la vila de la Bisbal. Així, s’ha confeccionat una revista adreçada als nous empadronats amb informació sobre el consistori, els serveis públics que s’ofereixen al municipi, les festes que s’hi celebren, les entitats que hi ha a la vila, els ajuts i subvencions als que es poden acollir i diversos telèfons d’interès.  A més, dins de la carpeta on hi havia la revista també s’hi han adjuntat un mapa del municipi, els horaris del bus urbà i comarcal, l’últim número de la revista municipal ‘Torre de Guaita’ i el calendari de pagament d’impostos i tributs.

Després de l’acte els assistents han pogut brindar amb una copa de cava i gaudir d’un petit aperitiu, uns moments que han servit per entaular converses i que els assistents a l’acte es poguessin conèixer una mica millor.

Tenint en compte la bona experiència que ha suposat aquest acte de benvinguda, l’Ajuntament té previst dur-la a terme de forma trimestral. Així, a començaments de juny es farà un acte similar amb les persones que s’hagin empadronat durant els mesos de març, abril i maig.

ACTE NOUVINGUTS

CASTELLANO | Este lunes 12 de marzo a las 8 de la tarde el Ayuntamiento de la Bisbal ha realizado un acto para recibir a los nuevos vecinos de la Bisbal. El acto, que se ha realizado en el Auditorio Salbà del CMC, tenía como objetivo hacer un acercamiento del Ayuntamiento a los vecinos que se han empadronado en el municipio en los últimos meses i facilitarles información de utilidad relacionada con el municipio de la Bisbal. Así, se ha confeccionado una revista dirigida a los nuevos empadronados con información sobre el consistorio, los servicios públicos que se ofrecen en el municipio, las fiestas que se celebran, las entidades que hay en el pueblo, las ayudas y subvenciones a las que se pueden acoger y varios teléfonos de interés. Además, dentro de la carpeta que contenía la revista también se han adjuntado un mapa del municipio, los horarios del autobús urbano y comarcal, el último número de la revista municipal ‘Torre de Guaita’ y el calendario de pago de impuestos y tributos.

Despúes del acto los asistentes han podido brindar con una copa de cava y disfrutar de un pequeño aperitivo, unos momentos que han servido para entablar conversaciones y para que los asistentes se pudiesen conocerse un poco mejor.

Teniendo en cuenta la buena experiencia que ha supuesto este acto de bienvenida, el Ayuntamiento tiene previsto realizarlo de forma trimestral. Así, a principios del mes de junio se hará un acto similar con las personas que se hayan empadronado en los meses de marzo, abril y mayo.