El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya ha iniciat la licitació de les obres que inclouen la construcció de la reivindicada rotonda de la C-51

CATALÀ | La construcció de la rotonda a la Bisbal s’inclou dins del projecte de condicionament de la C-51 al seu pas per Vilardida

El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya ha iniciat la licitació de les obres de condicionament de la carretera C-51 al seu pas pel nucli de Vilardida (Alt Camp) i ha anunciat que “els treballs, que també inclouen la construcció d’una rotonda a l’altura de la Bisbal, s’iniciaran la tardor vinent, un cop finalitzin les prospeccions arqueològiques previstes”.

El giratori, de 56 metres de diàmetre exterior, permetrà millorar la seguretat viària i la canalització dels moviments dels vehicles. La rotonda tindrà 6 ramals: dos per donar continuïtat a la C-51; un per a connectar amb la T-240 (cap a la Bisbal del Penedès) i els tres brancs restants connectaran amb els vials del servei existents. Des del Departament de Territori i Sostenibilitat preveuen formar uns 400 metres nous en les connexions amb els vials de servei i 300 metres de nova carretera T-240. D’altra banda, la calçada anular de la rotonda estarà formada per 2 carrils de 4 metres, un voral exteriors d’1,5 metres i un voral interior de 0,5 metres. Es preveu enllumenat amb 4 columnes de 10 metres d’alçada i al centre de la rotonda es col•locarà un pal d’11 metres amb aerogenerador, panells fotovoltaics i antenes de comunicació.

Mapa on es construirà rotonda
Mapa on es construirà rotonda

L’alcaldessa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, s’ha mostrat molt satisfeta pel fet que “una obra que ha estat molt reivindicada per diversos col·lectius, com ara associacions de veïns i agricultors, finalment es liciti i tingui data d’execució. Els membres de l’actual equip de govern vam començar a lluitar aquesta millora al 2015 i ens sentim molt satisfets de veure que, per fi, serà una realitat”.


La Reivindicació de la connexió entre la carretera T-240 i la carretera C-51

El projecte tècnic inicial de la C-51 del Vendrell a Valls, al seu pas per la Bisbal del Penedès, preveia un enllaç entre les carreteres C-51 i T-240 que assegurava una comunicació total i en totes direccions però el projecte va patir una modificació que va suposar que la comunicació entre un costat i l’altre de la carretera C-51 quedés tallat. Segons l’alcaldessa, Agnès Ferré “en aquell moment no es va tenir en compte que la carretera T-240 que ve de la Bisbal i enllaça amb la C-51 és considerada una de les principals vies de comunicació del municipi, ja que uneix el nucli urbà amb les urbanitzacions del Priorat i del Papagai amb les urbanitzacions de Can Gordei, l’Esplai, la Masieta i la Pineda de Santa Cristina. A més, amb aquesta modificació, es tancava una via de comunicació necessària per a l’accés amb altres municipis com ara Masllorenç, Masarbonès o la Urbanització de la Font del Talló i, a més, dificultava la mobilitat i l’accés dels pagesos a les seves explotacions agràries. Per tant, es calcula que aquesta modificació ha afectat de forma directa unes 4.000 persones, moltes de les quals han optat per emprar la solució que va donar l’administrador del projecte, circular per una via paral·lela a la C-51 per la qual, tot i les dificultats de circulació existents al tram, hi passen més de 420 vehicles diaris”.

Ferré explica que “quan es va donar a conèixer la modificació, és a dir, que es suprimia l’enllaç entre la C-51 i la T-240, diversos col•lectius van manifestar el seu rebuig i el seu malestar cap a aquest canvi a través d’accions i escrits que van fer arribar als responsables de l’execució del projecte. Entre aquests col•lectius hi havia associacions de veïns, grups de ciutadans, Unió de Pagesos i partits polítics, però l’equip de govern que aleshores governava a l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès no va afegir-se a aquestes accions. L’any 2016 l’actual equip de govern va iniciar converses amb el Departament de Territori i Sostenibilitat amb la finalitat de buscar solucions i va celebrar un ple on es va aprovar (amb els vots favorables de l’equip de govern i l’abstenció de l’oposició) una moció per reclamar una solució a l’enllaç de la carretera C-51 amb la T-240 i la T-2042. La moció posava de manifest la intenció de signar un conveni amb les diferents administracions responsables de les carreteres que creuen el municipi amb la finalitat de modificar l’actual connexió de la carretera T-240 amb la C-51, un acord que finalment va signar-se el 31 de juliol de 2017, després de diverses reunions i comunicacions amb la Diputació de Tarragona i la Generalitat de Catalunya. Ara, el Departament de Territori i Sostenibilitat ha anunciat la licitació de les obres de condicionament de la C-51 a Vilardida, que inclouen la millora d’un tram de 2,4 quilòmetres i la construcció de la rotonda de la Bisbal”.

CASTELLANO | La construcción de la rotonda de la Bisbal se incluye dentro del proyecto de acondicionamiento de la C-51 a su paso por Vilardida

El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya ha iniciado la licitación de las obras de acondicionamiento de la carretera C-51 a su paso por el núcleo de Vilardida (Alt Camp) y ha anunciado que “los trabajos, que también incluyen la construcción de una rotonda a la altura de la Bisbal, se iniciarán el próximo otoño, una vez hayan finalizado las prospecciones arqueológicas previstas”.

El giratorio, de 56 metros de diámetro exterior, permitirá mejorar la seguridad vial y la canalización de los movimientos de los vehículos. La rotonda tendrá 6 ramales: dos para dar continuidad a la C-51, uno para conectar con la T-240 (hacia la Bisbal del Penedès) y los tres ramales restantes conectaran con los viales de servicio existentes. Desde el Departament de Territori i Sostenibilitat prevén formar unos 400 metros nuevos en las conexiones con los viales de servicio y 300 metros de nueva carretera T-240. Por otro lado, la calzada anular de la rotonda estará formada por 2 carriles de 4 metros, arcén exterior de 1,5 metros y un arcén interior de 0,5 metros. Se prevé iluminación con 4 columnas de 10 metros de altura y en el centro de la rotonda se colocará un palo de 11 metros con aerogenerador, paneles fotovoltaicos y antenas de comunicación.

Mapa donde se construirá la rotonda

La alcaldesa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, se ha mostrado muy satisfecha por el hecho que “una obra que ha sido muy reivindicada por varios colectivos, como por ejemplo asociaciones de vecinos y agricultores, finalmente se licite y tenga fecha de ejecución. Los miembros del actual equipo de gobierno empezamos a luchar esta mejora en el 2015 y nos sentimos muy satisfechos de ver que, por fin, será una realidad”.

La Reivindicación de la conexión entre la carretera T-240 y la carretera C-51

El proyecto técnico inicial de la C-51 de El Vendrell a Valls, a su paso por la Bisbal del Penedès, preveía un enlace entre las carreteras C-51 y T-240 que aseguraba una comunicación total y en todas las direcciones pero el proyecto sufrió una modificación que supuso que la comunicación entre un lado y el otro de la carretera C-51 quedase cortado. Según la alcaldessa, Agnès Ferré, “en aquel momento no se tuvo en cuenta que la carretera T-240 que viene de la Bisbal y enlaza con la C-51 está considerada como una de las principales vías de comunicación del municipio, ya que une el núcleo urbano con las urbanizaciones del Priorato y del Papagayo con las urbanizaciones de Can Gordei, l’Esplai, la Masieta y la Pineda de Santa Cristina. Además, con esta modificación se cerraba una vía de comunicación necesaria para el acceso a otros municipios como por ejemplo Masllorenç, Masarbonès o la urbanización de la Font del Talló y, además, dificultaba la movilidad y el acceso de los payeses a sus explotaciones agrarias. Por lo tanto, se calcula que esta modificación ha afectado de forma directa a unas 4.000 personas, muchas de las cuales han optado por utilizar la solución que dio el administrador del proyecto, circular por una vía paralela a la C-51 por la cual, aún con las dificultades de circulación que existen en el tramo, pasan más de 420 vehículos diarios”.

Ferré explica que “Cuando se dio a conocer la modificación, es decir, que se suprimía el enlace entre la C-51 y la T-240, varios colectivos manifestaron su rechazo y su malestar hacia el cambio con acciones y escritos que se hicieron llegar a los responsables de la ejecución del proyecto. Entre estos colectivos había asociaciones de vecinos, grupos de ciudadanos, Unió de Pagesos y partidos políticos, pero el equipo de gobierno que entonces gobernaba en el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès no se sumó a estas acciones. El año 2016 el actual equipo de gobierno inició conversaciones con el Departament de Territori i Sostenibilitat con la finalidad de buscar soluciones y celebró un pleno dónde se reclamaba una solución al enlace de la carretera C-51 con la T-240 y la T-2042. La moción ponía de manifiesto la intención de firmar un convenio con las diferentes administraciones responsables de las carreteras que cruzan el municipio con la finalidad de modificar la actual conexión de la carretera T-240 con la C-51, un acuerdo que finalmente se firmó el 31 de julio del 2017, después de varias reuniones y comunicaciones con la Diputació de Tarragona y la Generalitat de Catalunya. Ahora, el Departament de Territori i Sostenibilitat ha anunciado la licitación de las obras de acondicionamiento de la C-51 en Vilardida, que incluyen la mejora d un tramo de 2,4 kilómetros y la construcción de la rotonda de la Bisbal”.