Aquest dimarts es duran a terme les tasques de pintura a l’aparcament d’autobusos de l’Institut

marcado parking coches IES

CATALÀ | La Regidoria d’Educació informa que aquest dimarts dia 5 de març, a primera hora del matí, s’executaran les tasques de pintura per poder finalitzar l’obra de l’aparcament d’autobusos de l’Institut Coster de la Torre. En concret es pintaran 13 places d’aparcament en cordó  i 7 places en bateria al camí del Gosch. També es pintaran dos passos de vianants, dues places d’aparcament per a microbusos i la sortida de l’aparcament d’autobusos amb la senyalització de ‘Cediu el pas’.

CASTELLÀ | La Concejalía de Educació informa que este martes día 5 de marzo, a primera hora de la mañana, se ejecutarán los trabajos de pintora para poder terminar la obra del parking de autobuses del Instituto Coster de la Torre. En concreto se pintarán 13 plazas de aparcamiento en cordón y 7 plazas en batería en el camí del Gosch. También se pintaran dos pasos de peatones, dos plazas de aparcamiento para microbús y la salida del parking de autobuses con la señalización de ‘Ceda el paso’.