L’Ajuntament de la Bisbal redactarà un nou plec de clàusules per a la contractació del servei urbà aquest 2018

Aquest dijous 18 de gener de 2018 s’ha aprovat per Junta de Govern desestimar la pròrroga de 5 anys del contracte administratiu per a la gestió del servei públic de transport urbà de viatgers, sol·licitada per la concessionària.

Enguany farà deu anys (el 25 de juny de 2008) que es va adjudicar el contracte per 71.800€ anuals i, per tant, aquest mes de juny acabaria la concessió. L’Ajuntament vol treure a concurs un nou plec de clàusules de transport urbà perquè el servei arribi a tot el municipi ja que, actualment, no es dóna servei de bus urbà a Santa Cristina, l’Ortigós i el Papagai.

L’alcaldessa de la Bisbal, Agnès Ferré, que també és responsable de l’àrea d’Urbanisme, considera necessari fer aquest nou plec de clàusules ja que “hem de vetllar perquè el servei arribi a tots els bisbalencs i bisbalenques i perquè puguem millorar la mobilitat entre els diversos punts del municipi”.